ПОЕТАПНА КВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ з професії "Оператор комп'ютерного набору"
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для проведення поетапної кваліфікаційної атестації з професії "Оператор комп'ютерного набору" (кваліфікація: оператор комп'ютерного набору другої категорії).
Тести містять 150 запитань з предметів:
- Технології комп'ютерної обробки інформації
- Основи роботи на ПК
- Машинопис
- Основи діловодства
- Основи роботи в Internet
- Комп'ютерні системи та мережі
Введіть Ваше Прізвище та Ім'я (державною мовою, наприклад, Іванов Іван) *
Що таке редагування тексту? *
1 point
Яку кнопку використовують для видалення символу або тексту? *
1 point
Captionless Image
Required
Що таке міжрядковий інтервал? *
1 point
Що таке форматування тексту? *
1 point
На яку кнопку необхідно натиснути, щоб застосувати до тексту накреслення НАПІВЖИРНИЙ? *
1 point
На яку кнопку необхідно натиснути, щоб застосувати до тексту накреслення КУРСИВ? *
1 point
На яку кнопку необхідно натиснути, щоб застосувати до тексту накреслення ПІДКРЕСЛЕНИЙ? *
1 point
На яку кнопку необхідно натиснути, щоб вирівняти текст по центру сторінки? *
1 point
На яку кнопку необхідно натиснути, щоб змінити міжрядковий інтервал? *
1 point
Які властивості може мати абзац текстового документу? *
1 point
Required
Якою цифрою (на малюнку) вказано маркер відступу першого рядка? *
1 point
Captionless Image
На яку кнопку необхідно натиснути, щоб встановити колір абзацу? *
1 point
Які символи називаються прихованими? *
1 point
Списки яких видів можна створити у текстовому процесорі Word? *
1 point
Required
На яку кнопку необхідно натиснути, щоб відобразити в текстовому документі приховані символи? *
1 point
Що може бути маркером у списку? *
1 point
Якими символами може нумеруватися список? *
1 point
У чому полягає зміст багаторівневої нумерації? *
1 point
Щоб додати маркерований список до текстового документу необхідно на групі Абзац натиснути на кнопку ... *
1 point
Щоб додати багаторівневий список до текстового документу необхідно на групі Абзац натиснути на кнопку ... *
1 point
Щоб створити таблицю виконують команду... *
1 point
Required
Які властивості може мати таблиця у текстовому документі? *
1 point
Required
Яку необхідно обрати кнопку, щоб об'єднати клітинки? *
1 point
Яку необхідно обрати кнопку, щоб додати розриви розділів до текстового документу? *
1 point
Електронна таблиця - це: *
1 point
Рядки електронної таблиці: *
1 point
Стовпці електронної таблиці: *
1 point
Діапазон - це: *
1 point
Маркер автозаповнення – чорний квадратик, розташований у … *
1 point
Якщо після введення числа у клітинку Excel на екрані з’являється #######, це означає, що: *
1 point
Яка з перелічених програм є табличним процесором? *
1 point
З якого символу починається запис формул в електронних таблицях Excel *
1 point
Які види діаграм є в Excel? *
1 point
Required
Посилання, які модифікуються при копіюванні формули... *
1 point
Вибери неправильно записані формули *
1 point
Required
Вкажіть, яким номером позначений Рядок формул *
1 point
Captionless Image
Файл, який створюється в програмі Excel називають *
1 point
Збереження книги (файлу) у MS Excel здійснюється за допомогою команди *
1 point
Що таке комірка ЕТ? *
1 point
Як знайти суму десяти чисел? Оберіть оптимальний правильний варіант. *
1 point
Абсолютний тип адресації позначається: *
1 point
Яку функцію потрібно використати, щоб обчислити середній бал учня з певного предмету? *
1 point
Як згідно із значеннями а і b в комірках А10 і В10 обчислити у комірці G10 функцію y *
1 point
Captionless Image
Що таке легенда? *
1 point
Закінчіть твердження. Кругову діаграму можна побудувати *
1 point
Для вставки у формулу стандартної функції в Excel необхідно: *
1 point
До логічних функцій в Excel належить функція *
1 point
До математичних функцій належать ... *
1 point
До виділеної групи комірок А1:В3 входять: *
1 point
Вкажіть малюнок зі стовпчастою діаграмою *
1 point
Функція =IF(A2=100; «Перевищення бюджету») або=Если(A2=100; «Перевищення бюджету») *
1 point
Виберіть серед вбудованих функцій Excel статистичні *
1 point
Required
Статистичні функції в Excel - це *
1 point
Функція AVERAGE призначена для знаходження *
1 point
База даних – це: *
1 point
До якого типу належить СКБД Access? *
1 point
Дані у реляційній базі даних представлені: *
1 point
Ключове поле - це поле: *
1 point
Вкажіть, що з переліченого є об’єктами СУБД MS Access *
1 point
Required
Таблиці в базах даних призначені для: *
1 point
Required
Де зберігаються об’єкти баз даних? *
1 point
Стовпець таблиці називається: *
1 point
Вкажіть об’єкт, без якого не може існувати база даних: *
1 point
Які дії можна виконувати з даними за допомогою об’єкта Таблиця СУБД MS Access? *
1 point
Required
Чому при закритті таблиці програма Access не пропонує виконати збереження внесених даних? *
1 point
Рядок таблиці називається: *
1 point
Яке основне призначення області переходів? *
1 point
Режим створення структури таблиці називається: *
1 point
На основі полів якого типу можна створити підстановку значень (Майстер підстановок)? *
1 point
Required
Значення поля Автонумерація таблиці Access заповнюється *
1 point
У якому режимі найбільш повно визначаються параметри структури таблиці? *
1 point
У якому діалоговому вікні створюють зв'язки між полями таблиць бази даних? *
1 point
За допомогою якого поля в базу даних MS Access можна помістити графічні об'єкти? *
1 point
Вкажіть дію, яку потрібно виконати для додавання особистих даних нового студента до таблиці студенти СУБД MS Access *
1 point
Об'єкт бази даних макрос призначений для *
1 point
Звіт – це… *
1 point
Вкажіть види запитів *
1 point
Required
Операція відшукання потрібних записів, перетворення таблиць і створення на їх основі нових таблиць, називають… *
1 point
Відбір даних за певними критеріями це *
1 point
Змінити тип запиту можна *
1 point
По замовчуванню у режимі конструктора створюється запит *
1 point
Який із перечислених нижче запитів не можна побудувати? *
1 point
Назвіть режими роботи з формами *
1 point
Щоб вказати параметри запиту, потрібно ввести в поле умову: *
1 point
Яка різниця між запитами і фільтрами? *
1 point
Зберегти результати фільтрації даних таблиці можна *
1 point
Що таке комп'ютерна презентація? *
1 point
Яка програма використовується для створення комп'ютерних презентацій? *
1 point
Комп'ютерні презентації складаються з ... *
1 point
Які властивості може мати слайд? *
1 point
Required
Макет слайда - це ... *
1 point
Як називається макет слайда зображеного на рисунку? *
1 point
Captionless Image
Як називається макет слайда зображеного на рисунку? *
1 point
Captionless Image
Яке стандартне розширення має файл презентації, створений в програмі PowerPoint? *
1 point
Екранна сторінка презентації, яка містить різні об’єкти, називається... *
1 point
Як вийти з режиму демонстрації? *
1 point