Nominera kandidater till Årets skåning 2017

Varje år väljer allmänheten Årets skåning genom öppen omröstning. Kandidaterna skall ha gjort god PR för Skåne och vår region. Årets skåning skall ha en bred folklig förankring och skall ha en verksamhet som når ut till en bred allmänhet. Man kan endast utses till Årets skåning en gång. Den anda som styrt korandet sedan 1967 skall fortsätta.

Under året kan allmänheten nominera kandidater till den slutliga listan som sedan allmänheten skall rösta om. Vilken kandidat tycker du skall vara med på den slutliga listan?

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question