Warsztaty Genealogiczne
Udział bezpłatny.
Kiedy: 11 września 2019 roku, godz. 16:00 – 18:00
Gdzie: Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka – Chojnice ul. Wysoka 3)
Imię i nazwisko lub nazwa organizacji *
Your answer
liczba osób deklarujących udział *
Your answer
Kontakt (nr telefonu lub mail) *
Your answer
Oświadczenie *
Required
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy z siedzibą w Chojnicach;
z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@sandrybrdy.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice; administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: biuro@sandrybrdy.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych: ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice; Uzyskanie dane bedą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizowanych przez LGD Sandry Brdy warsztatów genealogicznych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service