Въпросник за първоначално заявяване на интерес за използване на услуги, предоставяни от Сдружение "ЕЦИХ в сектор строителство
Сдружение "ЕЦИХ в сектор строителство" ще действа като "едно гише" за МСП и публичните организации по пътя им към цифровизацията, като ги насочва в процеса на оценка на тяхната цифрова зрялост, предоставяйки най-подходящите услуги за техните специфични нужди и предизвикателства, включително тестване преди инвестиране, ускоряване и достъп до финансиране, както и създаване на синергии с международни мрежи и платформи за по-нататъшно разширяване на възможностите за внедряване и създаване на иновации.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Цифрова Европа“ на ЕК и програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от координатора на безвъзмездната финансова помощ по приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“, Приоритетно направление 4 „Синергия с програми „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа““ на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. – Сдружение „ЕЦИХ в сектор строителство“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy