UNIVERSITAT POMPEU FABRA Recuperació Paga Extraordinària 2013
CATALÀ:
D’acord amb el que disposa l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, es fa efectiva la primera devolució de la paga extraordinària no percebuda, o equivalent.
La quantia que s’ha d’abonar correspon al 10% de l’import que es va deixar de percebre durant l’exercici 2013 com a conseqüència de l’aplicació de l’acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, el qual va reduir les retribucions anuals en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària.

ESPAÑOL:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto ley 3/2019, de 22 de enero, se hace efectiva la primera devolución de la paga extraordinaria no percibida, o equivalente.
La cantidad que se ha de abonar corresponde al 10% del importe que se dejó de percibir durante el ejercicio 2013 como consecuencia de la aplicación del acuerdo GOV/19/2013, de 26 de febrero, el cual redujo las retribuciones anuales en la cantidad equivalente al importe de una paga extraordinaria.
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UNIVERSITAT POMPEU FABRA. Report Abuse