Формуляр за записване DELF/DALF сесия февруари 2019 / Fiche d'inscription
Session DELF/DALF février 2019 - Alliance française de Varna/ Изпитна сесия DELF/DALF февруари 2019 - Алианс Франсез Варна
Inscription à / Записване за *
Niveau / Ниво *
Domaines / Области (pour le DALF C1 ou C2 / за DALF C1 или С2)
CENTRE D’EXAMEN / ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР : *
Required
Civilité/ Семейно положение *
Required
Nom / Фамилно име *
Your answer
Prénom / Име *
Your answer
ПОПЪЛНЕТЕ ВАШЕТО ИМЕ И ФАМИЛИЯ ЧЕТЛИВО И С ЛАТИНСКИ БУКВИ, ТАКА, КАКТО СА ИЗПИСАНИ В ЛИЧНАТА ВИ КАРТА ИЛИ ПАСПОРТ!
Date de naissance / Дата на раждане *
MM
/
DD
/
YYYY
N d'identité / ЕГН *
Your answer
Ville de naissance / Място на раждане *
Your answer
Pays / Държава *
Your answer
Nationalité / Националност *
Your answer
Code postale/ Пощенски код *
Your answer
Ville / Град *
Your answer
Téléphone / Телефон *
Your answer
Mél / Електронен адрес *
Your answer
Catégorie socioprofessionnelle / Професия *
N° d’inscription/ Регистрационнен номер (Les candidats qui se sont déjà présentés à un examen de DELF ou de DALF possèdent ce numéro et doivent obligatoirement l'indiquer./ Регистрационен номер притежават всички кандидати, които са се явявали на изпит за DELF или DALF (изписан е на дипломата), независимо в кой изпитен център и година, и трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да го отбележат. Ако сте изгубили този номер, обърнете се към изпитния център, в който първоначално сте държали изпит.
Your answer
Type de paiement / Начин на плащане *
Frais d' inscription / Изпитна такса *
Date de paiement/Дата на плащане *
MM
/
DD
/
YYYY
За окончателното записване e нужно също да се изпрати копие на платежно нареждане за платена такса на имейл адрес delfdalf.afv@gmail.com, след което ще получите потвърждение за получаване.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service