Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Φορτοεκφορτωτές Ξηράς- Λιμένος

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» που ανήκουν στο ΜΗΤΡΩΟ Α' είναι καθαρά προαιρετική. Σκοπό έχει τη διευκόλυνση των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Αρμόδιο στέλεχος του ΚΔΒΜ " ΣΥΝΟΛΟ" στη ΠΑΤΡΑ θα επικοινωνήσει μαζί σας.. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε προστατεύονται από το νόμο 3471/2006 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question