Komunikátor v klubu
Vaše jméno a příjmení *
Tento formulář je vytvořen jen pro členy Klubu s platným členstvím.
Vaše odpověď
Námět na činnost Klubu
Členové Klubu mají právo navrhovat náměty na činnost klubu formou internetového formuláře.
Vaše odpověď
Navrhujete vyloučení člena?
Členové Klubu mají právo navrhovat vyloučení člena formou internetového formuláře, o vyloučení člena rozhoduje výbor klubu. Napište nám jméno člena Klubu, kterého chcete navrhnout na vyloučení.
Vaše odpověď
Chcete vyjádřit nedůvěru členům výkonného výboru Klubu?
Členové s minimálně dvouletým členstvím mají právo vyjádřit nedůvěru předsedovi či místopředsedovi klubu formou internetového formuláře.
Chcete se vzdát členství v Klubu?
Členství v Klubu zaniká vzdáním se členství, úmrtím člena, propadnutím nebo zánikem Pilotní licence vyloučením.
Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.