แบบสอบประเมินการออกแบบเว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์จุ๋มจิิ๋ิม โง้วอนันต์ชัย

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นแบบบุคคลทั่วไป ระบบจะบันทึกเฉพาะคำตอบเท่านั้น โดยจะไม่บันทึกข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับตัวท่าน
เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการปรับปรุงการเรียนการสอน จึงขอให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริง

  ตอนที่1 เกี่ยวกับตัวผู้ตอบ

  ส่วนนี้ขอความกรุณาให้ท่านตอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองให้ครบทุกข้อและเป็นความจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 การประเมินการออกแบบและพื้นหลังกราฟิกเว็บบล็อก

  จากการเข้าชม คุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อเว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ. อาจารย์จุ๋มจิิ๋ิม โง้วอนันต์ชัย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ทุกคน

  ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม