แบบประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษา (เมื่อทำเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ส่ง ด้านล่างเพื่อส่งคำตอบ)
รหัสนักศึกษา *
Your answer
หมู่เรียนที่ (Section) *
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษา *
2. ความรู้/เนื้อหาตรงกับความต้องการของนักศึกษา *
3. หนังสือและสื่อการสอนมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อกาารเรียนของนักศึกษา *
4. เนื้อหาของหนังสือที่ใช้มีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับนักศึกษา *
5. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น *
6. นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น *
7. โปรแกรม Tell Me More Online สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ *
8. โปรแกรม Tell Me More Online สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก *
9. โปรแกรม Tell Me More Online มีความสวยงาม น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย *
10. หลังการอบรมเสร็จสิ้น จะยังคงใช้โปรแกรม Tell Me More Online เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป *
11. โดยภาพรวมหลังจากใช้โปรแกรม Tell Me More Online แล้ว มีความรู้สึกพึงพอใจมากน้อยเพียงใด *
12. ควรจัดโครงการอบรมนี้อีก ในปีการศึกษาต่อไป *
13. ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms