แบบลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท เบโค ไทย จำกัด
กิจกรรมแนะนำบริษัท และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยทีกำหนดการประชาสัมพันธ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้อง B5207 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Email address *
สหกิจศึกษากับ บริษัท เบโค ไทย จำกัด
รหัสนักศึกษา
Your answer
คำนำหน้าชื่อ - สกุล (เช่น นางสาวพัชรี ขอหมั่นกลาง)
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
สาขาวิชา
Your answer
ชั้นปี
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms