Celonárodny zber protikorupčnej petície - 16. a 17. Novembra 2017
Veľmi si vážime Vašu ochotu aktívne podporiť protikorupčnú petíciu. Obzvlášť si ceníme Vašu iniciatívu pomôcť práve teraz, keď sa blížime do finále – k 100 000 podpisom!

Petíciu, ktorej hlavnými požiadavkami sú odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, už doteraz podporilo viac ako 75 000 ľudí z celého Slovenska.

Nato, aby však parlament bol povinný zaoberať sa touto petíciou, počet platných podpisov musí dosiahnuť 100 000. Sme veľmi blízko k tomuto malému cieľu a preto je teraz kľúčové, aby sme chýbajúcich 25 000 podpisov vyzbierali čím skôr!

Meno *
Priezvisko *
Emailová adresa *
Čestne prehlasujem, že nie som registrovaný člen politickej strany alebo hnutia, mám viac ako 16 rokov (vrátane) a viem, že podpísať petíciu môžu len plnoletí občania SR *
Required
Môj kraj je: *
Moja adresa (ulica, číslo domu, mesto, psč) *
16. Novembra urobím: *
Required
17. Novembra urobím: *
Required
Názov školy kde študujem, VŠ aj katedra a fakulta
Telefónne číslo (vo formáte 09xx xxx xxx)
V zmysle zák. č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov svojím podpisom súhlasím so spracovaním a archiváciou osobných údajov na účely registrácie a komunikácie s členmi občianskej iniciatívy „Veľký protikorupčný pochod“, zastúpenými Róbertom Martinom Hudecom, Karolínou Farskou a Dávidom Strakom (ďalej iba „Spracovateľ“). Spracovateľ zároveň prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje budú využívané výlučne v súlade s vyššie stanoveným účelom. Súhlas možno kedykoľvek na písomné, či ústne požiadanie zrušiť. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms