แบบประเมินการจัดการแข่งขันกรีฑา "มัธยมน่านเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพในโรงเรียน *
เพศ
ตอนที่ 2 สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา "มัธยมน่านเกมส์"
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
*
Required
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑามัธยมน่านเกมส์(ในส่วนของโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน)
ให้นักเรียนทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรียนที่สุด
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแข่งขัน
ความพึงพอใจของฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ความพึงพอใจของฝ่ายรักษาพยาบาล
ความพึงพอใจของการดูแลความเรียบร้อย และการจราจร
ความพึงพอใจของของขบวนพาเหรดโรงเรียน
ความพึงพอใจต่อการปฏบัติงานของฝ่ายกองเชียร์
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายแปรอักษร
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายสวัสดิการ
ความพึงพอใจต่อการเชียร์ของนักเรียน
ความพึงพอใจต่อการแสดงของลีดเดอร์
ความพึงพอใจต่อการแปรอักษร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (สิ่งที่ควรปรับปรุง) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service