ESTATE Sistem - prijava novog korisnika

Svi ovde uneseni podaci su internog karaktera i ne dele se.

  Podaci o AGENCIJI

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Podatak nije regularan
  This is a required question
  This is a required question
  Podatak nije regularan
  This is a required question
  e-mail adresa nije regularna
  This is a required question

  Podaci o KORISNIKU

  Korisnik dobija pravo pristupa sistemu i radi u ime agencije. Kasnije se dodaju ostali korisnici.
  This is a required question
  e-mail adresa nije regularna
  This is a required question
  podatak nije regularan
  This is a required question
  This is a required question

  Prvi AGENT

  Agent nema pristup sistemu, ali dobija informacije na e-mail. Kasnije se dodaju ostali agenti.
  This is a required question
  e-mail adresa nije regularna
  This is a required question
  This is a required question
  GSM može da sadrži samo numere
  This is a required question
  This is a required question

  OSTALO

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question