III Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej
Niniejszy formularz służy do zapisu na drugi dzień (sobota 28 września) III Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej pn. "Kościół jest młody", które odbędzie się w dniach 27-29 września 2019 r. w Kaliszu. Poprawnie wypełniony formularz powinien zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania oznaczone gwiazdką. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i umożliwi przesłanie zgłoszenia na Forum.
Email address *
Regulamin III Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej „Kościół jest młody”zwanego w dalszej części regulaminu „Forum”
1. Niniejszy regulamin odnosi się do uczestników sobotniej sesji Forum w dniu 28 września br.
2. Warunkiem uczestnictwa w tej części Forum jest zgłoszenie swojego udziału poprzez formularz elektroniczny. Zgłoszenia przyjmujemy do momentu wyczerpania miejsc

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU:
a) Uczestnik wypełnia dokładnie formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Organizatora www.nowaewangelizacja.org.pl
b) Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia, Uczestnik dokonuje opłaty za udział w Forum w wysokości 40 PLN na konto Organizatora (podając w tytule wpłaty swoje imię i nazwisko z dopiskiem Forum 2019).

Konto Organizatora:
Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Rodziny
ul. Grabowska 212; 63-400 Ostrów Wielkopolski
nr rachunku 29 1500 1432 1214 3005 7276 0000

Dla ułatwienia pracy Sekretariatu Forum prosimy, aby dokonywać wpłat w dniu zgłoszenia.

c) Z chwilą odnotowania wpłaty na koncie Organizatora, zgłoszenie zostaje zaakceptowane, a Uczestnik otrzymuje e-mail potwierdzający przyjęcie na Forum.

3. Osoby, które dokonały zgłoszenia i zostało ono potwierdzone, rejestrują swoją obecność w Recepcji Forum.
4. Recepcja czynna będzie w sobotę 28 września br. w godz. od 7.30 do 8.45 w holu auli PWSZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4 oraz bezpośrednio po skończonej Mszy św.
5. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w Forum tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym, który będzie Uczestnikiem Forum.
6. Wszyscy zgłoszeni Uczestnicy Forum otrzymują imienny identyfikator, który są zobowiązani nosić w widocznym miejscu.
7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogłoszeń i poleceń Organizatora.
8. Uczestnicy zobowiązani są do całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów i wszelkich środków odurzających.
9. Koszt uczestnictwa w Forum wynosi 40 zł i obejmuje: opłatę za uczestnictwo, ubezpieczenie oraz sobotni obiad i materiały warsztatowe.
10. Na miejscu będzie też możliwość indywidualnego zakupu kawy i herbaty w cenie ustalonej przez sprzedających.
11. Organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych opłat za uczestnictwo w Forum.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub skradzione.
13. Za wszelkie szkody materialne dokonane przez Uczestników odpowiedzialność finansową ponoszą sami Uczestnicy (bądź ich opiekunowie).
14. Podczas Forum Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w modułach warsztatowych przewidzianych przez Organizatora. W przypadku wcześniejszych zapisów na dany moduł warsztatowy, Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa wyłącznie w tym module warsztatowym, w którym zgłosił swój udział podczas zgłoszenia.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłaszającej się osoby bez podawania powodów odmownej decyzji, jak i skreślenia z listy uczestników z Forum Uczestnika nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.
16. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację, posługę i prowadzenie Forum oraz uczestniczące w nim, a w szczególności osoby odpowiedzialne za poszczególne dzieła wewnątrz, posługują jako wolontariusze, nie pobierając za to jakiegokolwiek wynagrodzenia.
17. Uczestnik, jak i wolontariusz posługujący w ramach Forum, wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikację wizerunku w materiałach promocyjnych Forum na witrynach www, w prasie, etc. Organizator prawnie dba o pozytywne wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku osób będących uczestnikami Forum.
18. Wszelkie dobra powstałe na skutek działań wolontariuszy, a zlecone do wykonania przez Organizatora, w tym zdjęcia, filmy, zarejestrowane utwory muzyczne, wywiady, są własnością Organizatora.
19. Odrębną regulacją prawną objęte są firmy zewnętrzne oraz osoby wykonujące prace zlecone na rzecz Forum, na podstawie zawartych umów.
20. Organizatorem Forum jest Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej.
21. W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Sekretariatem Forum:
mail: snekalisz@gmail.com; tel. 514-709-705.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service