12 International Kongres PMI PC
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ANKIETA / QUESTIONNAIRE
Bardzo dziękujemy za udział w 12 Międzynarodowym Kongresie PMI PC. Wierzymy, że tematyka konferencji oraz organizacja spełniły Państwa oczekiwania.Chcąc zapewnić wysoką jakość kolejnych wydarzeń organizowanych przez PMI® (Project Managment Institute) Poland Chapter, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:


Thank you very much for your participation in the 12th International PMI Congress. We believe that the theme of the conference and the organization fulfilled your expectations. In order to ensure the quality of subsequent events organized by PMI® (Project Management Institute) Poland Chapter, please answer the following questions:
Jaka była Państwa główna motywacja do wzięcia udziału w kongresie? / What was your main motivation for attending the congress? *
Required
Czy Państwa oczekiwania względem kongresu zostały spełnione? / Have your expectations on the congress been met? *
Jak całościowo oceniają Państwo kongres? / How do you rate the congress? *
Jak oceniają Państwo organizację kongresu? / How do you rate the organization of the congress? *
Jak oceniają Państwo poziom merytoryczny Kongresu? / How do you rate the content of the Congress? *
Co Państwu się najbardziej podobało w kongresie? / What did you like the most in the congress? *
Inne sugestie dla organizatorów kongresu / Other suggestions for the organizers of the congress *
Skąd dowiedzieli się Państwo o Kongresie? / How did you find out about Congress? *
Czy byliby Państwo zainteresowani ponownym udziałem w Kongresie? / Would you be participatnts in next year? *
Jak Państwo oceniają poziom obsługi hotelu?/ How do you rate the hotel? *
Czy są Państwo członkiem PMI® ? / Are you a member of PMI®? *
Chcę otrzymywać informacje o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie PMI Poland Chapter i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu wykonywania statutowych zadań stowarzyszenia zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na przesyłanie informacji dotyczących działalności stowarzyszenia drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski), ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa. * / I would like to receive information about further events organized by the PMI Poland Chapter and I agree to the processing of my personal data contained in this form in order to perform the statutory tasks of the association in accordance with the provisions of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws 2002, No. 101, item 926, as amended), and to send information on the activities of the association by electronic means in accordance with the provisions of the Act of 18 July 2002 on providing services by electronic means (Journal of Laws of 2002 no. At the same time, I declare that I have been informed of my right to access my data and the possibility to request a supplement, update, rectification and temporary or permanent stopping or removal of their processing. PMI Poland Chapter (PMI Poland Branch), ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warsaw. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of PMI Poland Chapter. Report Abuse