แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
แบบสำรวจนี้เป็นเพียงแบบแสดงความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เท่านั้น มิใช่การสมัครเข้าศึกษาต่อ
Email address *
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้างหรือสาขาช่างโยธา
2) มีประสบการณ์การทำงานในงานก่อสร้าง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (พร้อมเอกสารหลักฐานการผ่านงาน)
3) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเทคนิคดุสิต. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms