Set sail for Herräng Dance Camp!
English below! 💕

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Windjammerns barn - Syltorkestern hälsar dig välkommen att segla med galeasen Albanus från Åland till Herräng Dance Camp 10-12 juli 2018! Vi ser fram emot att jamma ombord, både musikaliskt med varandra och med vinden!

Vi seglar från Mariehamn tisdag 10 juli kl 08:00 och förväntas anlända till Herrängs Marina ca kl 20 samma kväll. På onsdagen håller vi öppet hus ombord på Albanus, bjuder på åländska delikatesser och välkomnar deltagarna i Herräng Dance Camp att spela och dansa med oss.
Hemfärden från Herräng till Åland börjar arla morgon torsdag 12 juli, vi förväntas anlända till Mariehamn under eftermiddagen. Vi stannar vid Märkets fyr båda vägarna om vädret tillåter.

Deltagaravgift:
Barn (0-12 år) 60 euro
Ungdom (13-20 år) 100 euro
Vuxen 260 euro
I deltagaravgiften ingår två övernattningar ombord samt mat tisdag, torsdag och frukost under onsdagen
Samtliga deltagare hjälper till med matlagning och andra göromål ombord.
Inträden till Herräng Dance Camps fester tillkommer (valfritt).
OBS! Endast 21 platser!
Deltagaravgiften ska betalas senast 7 dagar efter att du fått ditt bekräftelse-mail, annars riskerar du att bli av med din plats.
Anmälan är bindande. Ingen återbetalning av deltagaravgiften görs, men skulle du få förhinder kan du sälja din biljett till någon annan. En administrationskostnad på 20 euro tillkommer. Om du skulle bli den lyckliga vinnaren av Eckerö Linjens tävling återbetalas din och din väns/vuxens anmälningsavgift. Länk till tävling: https://goo.gl/forms/4u3jno9YhWanPMKs1
Alla deltagare är ansvariga för sig själva, sin hälsa och sina försäkringar.

Seglatsen arrangeras av arbetsgruppen för Windjammerns barn - Syltorkestern och ABF-Åland som en del av projektet Windjammerns barn - Syltorkestern, med stöd av Eckerö Linjen, Ålandhotels, Visit Åland, ÅCA och Konstsamfundet. Projektet söker Leaderstöd, delfinansierat av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, ansökan är under behandling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The crew of Windjammerns barn - Syltorkestern welcome you aboard the schooner Albanus, sailing from Åland Islands to Herräng Dance Camp, July 10th - 12th 2018! We're looking forward to jam together with you all, as well as with the wind!

The journey starts Tuesday morning, July 10th, at 8 am local time (Finland), approximate arrival in Herräng Marina at 8 pm local time (Sweden).
During Wednesday, at the cultural activities-time in the afternoon, we will invite the participants of Herräng Dance Camp to a jam in the Marina, we will play music and dance and treat each and everyone delicious Åland pastries.
Homeward bound again early morning Thursday, July 12th, arrival in Mariehamn during the afternoon.
We will stop at the lighthouse Märket in both directions, if the weather allows us.

Costs:
Child (0-12 years) 60 euro
Youth (13-20 years) 100 euro
Adult 260 euro
The prices includes sailing with Albanus single and return from Åland Islands to Herräng Dance Camp, 2 nights aboard, food during Tuesday and Thursday, breakfast Wednesday.
All participants contribute in the cooking aboard.
The entrance fee to Herräng Dance Camp is not included.
Please note! There are only 21 spots available.
You have to pay within 7 days after receiving your confirmation e-mail, otherwise you might loose your spot.
If you would become the lucky winner of Eckerö Linjen's competition, you and your friend/adult will get your registration fee back. Link to competition: https://goo.gl/forms/4u3jno9YhWanPMKs1
We can not refund your booking if you are unable to attend to the event. However, if you find someone else to take your place, you may sell your ticket. Administration fee 20 Euros.
All participants are responsible for themselves, their own insurance and health.

The sailing trip is organized by the crew of Windjammerns barn - Syltorkestern and ABF-Åland as a part of the project Windjammerns barn - Syltorkestern, supported by Eckerö Linjen, Ålandhotels, Visit Åland, ÅCA and Konstsamfundet. The project has applied for funding from Leader-Åland which is partly financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), the application is being processed at the moment.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

First name / Förnamn *
Surname / Efternamn *
Year of birth / Födelseår *
Date of birth and social security number / Födelsedatum och personnummer *
Since we'll be crossing the boarder between Åland/Finland and Sweden, this information is required. Ex. dd/mm/yy-xxxx or yy/mm/dd-xxxx
Nationality / Nationalitet *
Since we'll be crossing the boarder between Åland/Finland and Sweden, this information is required. Please remember your passport! / Eftersom vi kommer korsa gränsen mellan Åland/Finland och Sverige behöver vi denna uppgift. Kom ihåg att ta med dig identitetshandling!
E-mail *
Phone / Telefon *
Relative / Nära anhörig *
Please add a relative, name and number, if something would happen / Ange nära anhörig, namn och telefonnummer, ifall något skulle hända.
Choose your ticket / Välj din biljett *
Please select one alternative: / Vänligen välj ett alternativ:
I am... / Jag är... *
Required
If you're playing an instrument, please specify! / Berätta gärna vilket/vilka instrument du spelar!
Food requirements / Särskilda behov gällande mat
Please specify; vegetarian, vegan, lactose, gluten, other diets or allergies
Are you a member of Skeppsföreningen Albanus? / Är du medlem i Skeppsföreningen Albanus? *
Do you have any nautical education? / Har du navigationsutbildning? *
What kind of nautical education? / Vilken sorts navigationsutbildning har du?
Please bring your certificate aboard if you'll be confirmed! / Vänligen ta med dig dina papper om du blir antagen till seglatsen!
Do you give us permission to take photos/film of you/your child? / Är det okej för dig att vara med på foto/film?
There will be a photographer/filmmaker aboard, possibly also at Herräng Marina. We would like to take photos/film and/or comments of you/your child as a record of the days and for promotional purposes. These images may appear on our or others websites (for example Herräng Dance Camp, Eckerö Linjen, Visit Åland), social media and email newsletters, in our printed materials produced for promotional purposes including leaflets, posters and adverts, in materials sent out to the media, or in reports to funding bodies. / Det kommer finnas fotograf/filmare ombord, troligtvis också i Herrängs marina. Är det okej för dig att du/ditt barn är med på foto/film? Materialet kan användas på vår eller andras hemsidor, (tex Herräng Dance Camps, Eckerö Linjens, Visit Ålands) sociala medier, nyhetsbrev, i tryck så som broschyrer, affischer och annonser, som underlag i utskick till media eller i redovisningar till bidragsgivare.
Clear selection
Comments / Kommentarer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy