Iskustvo pacijenata pruženom uslugom u OŽB Našice tijekom hospitalizacije
Poštovani,

Na ovaj način želimo dobiti povratnu informaciju o zadovoljstvu/nezadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga tijekom Vašeg boravka u OŽB Našice.
Rezultati dobiveni ovom anketom upotrebljavat će se u svrhu procjene i poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi.
Ispunjavanje anketnog upitnika je anonimno i dobrovoljno. Ispunjavanjem potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati, statistički obrađeni mogu prezentirati u javnosti ili publicirati kako biste s istima bili upoznati.
Ako prihvaćate gore navedeno, molimo pažljivo ispunite anketni upitnik, te označite po jedan od ponuđenih odgovora za svako pitanje koje po Vašem mišljenju najbolje odgovara Vašem iskustvu.
Zahvaljujemo.
Jedinica za kvalitetu OŽB Našice
Naziv Odjela na kojem ste bili liječeni *
Datum prijema na bolničko liječenje *
MM
/
DD
/
YYYY
Odjeljak A: Prijem u bolnicu
Molimo Vas da odaberete jedan od ponuđenih odgovora
1. Dolazak u bolnicu *
2. Prije dolaska u bolnicu samostalno sam se informirao/la o mojoj bolesti
3. Prije dolaska u bolnicu od mog liječnika opće prakse dobio/la sam informaciju o mojoj bolesti
4. Prilikom naručivanja imao/la sam problema
5. Od bolničkog medicinskog osoblja dobio/la sam sve potrebne informacije kako bi mi se olakšao prijem
Odjeljak B: Na odjelu
Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja (1 - U potpunosti se ne slažem; 2 - Ne slažem se; 3 - Niti se slažem slažem niti ne slažem; 4 - Slažem se 5 - U potpunosti se slažem)
6. Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
7. Za objavljivanje dodatnih pretraga dobio/la sam potrebno objašnjenje
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
8. Objašnjeni su mi problemi koji se mogu pojaviti nakon otpusta iz bolnice
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
9. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o mojoj bolesti na meni razumljiv način
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
10. Dobio/la sam sve potrebne informacije koje sam htio/htjela saznati o planiranom liječenju na meni razumljiv način
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
11. Liječnik/ca se odnosio/la prema meni ljubazno
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
12. Liječnik/ca je pokazao/la brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
13. Liječnik/ca je pokazao/la visoku profesionalnu stručnost
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
14. Medicinska sestra/tehničar odnosio/la se prema meni ljubazno
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
15. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je brigu i razumijevanje za moj zdravstveni problem
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
16. Medicinska sestra/tehničar pokazao/la je visoku stručnost
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
17. Bolnička soba bila je uredna i čista
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
18. Sanitarni čvor bio je uredan i čist
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
19. Zadovoljan/na sam kvalitetom i izborom prehrane
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
Odjeljak C: Vaše mišljenje
Molimo Vas iskažite svoje slaganje ili neslaganje sa sljedećim tvrdnjama označavanjem jednog polja (1 - U potpunosti se ne slažem; 2 - Ne slažem se; 3 - Niti se slažem slažem niti ne slažem; 4 - Slažem se 5 - U potpunosti se slažem)
20. Pružena zdravstvena skrb je bila u okviru mojih očekivanja
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
21. Ovdje sam naučio/la više o mojoj bolesti
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
22. Privatnost mi je bila osigurana
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
23. Okruženje je bilo sigurno
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
24. Odjel je dobro opremljen
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
25. Nikad nisam dobio/la suprotnu informaciju o mom liječenju
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
26. Informacije koje sam dobivao/la bile su jasne
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
27. Osoblje je bilo predano poslu
U potunosti se ne slažem
U potunosti se slažem
Odjeljak D: Informiranost
Molimo Vas da označite jedan od ponuđenih odgovora
28. Jeste li dobili na potpis Obrazac informiranog pristanka? *
29. U slučaju neželjenog događaja tijekom liječenja jeste li bili o tome obaviješteni? *
30. Jeste li kod prijema na odjel bili upoznati s pravima pacijenata? *
U slučaju potrebe zaštite svojih prava obratili biste se prvo: *
Required
Ukoliko ste odabrali opciju "nekom drugom", molimo Vas navedite kome:
Your answer
Odjeljak E: osobni i opći podaci
Molimo Vas da odaberete jedan od ponuđenih odgovora
32. Anketu ispunjava: *
33. Vaša dob: *
34. Spol: *
35. Stručna sprema: *
36. Zaposlen/a: *
37. Jeste li zdravstveni radnik? *
38. Grad/mjesto stanovanja: *
Your answer
39. Biste li ovu bolnicu preporučili drugome? *
Izvor ankete: Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy