Dotazník spokojenosti uživatelů fryštácké knihovny
Jak často navštěvujete knihovnu? (jedna odpověď)
Jak často využíváte webovou stránku? (jedna odpověď)
Knihovnu a její služby využíváte pro: (lze více odpovědí)
Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny? (jedna odpověď)
Co vám na provozní době vadí? Prosím popište své připomínky a náměty. (text)
Your answer
Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny? (zaklikávací, jedna možnost na řádek)
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
výpůjční služby
přístup k internetu
meziknihovní výpůjční služby
informační služby
kulturní a vzdělávací pořady
Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu (knihy, časopisy, audioknihy) knihovny? (zaklikávací, jedna možnost na řádek)
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
beletrie (příběhy, básně, divadelní hry)
odborná literatura
časopisy
audioknihy
Jak byste zhodnotil/a personál knihovny? (zaklikávací, jedna možnost na řádek)
určitě ano
spíše ano
průměr
spíše ne
vůbec ne
milý a vstřícný
kvalifikovaný
Máte nějaké připomínky či náměty k fondu (knihám, časopisům a audioknihám) knihovny? Sdělte nám je prosím. (text)
Your answer
Jste spokojen/a s dostupností knihovny? (jedna odpověď)
Co vám na dostupnosti knihovny vadí? Napište nám prosím své připomínky a náměty. (text)
Your answer
Umožňují vám internetové stránky knihovny bez problémů nalézat informace o knihovním fondu a službách knihovny? (jedna odpověď)
Jaké informace na internetových stránkách obvykle nemůžete nalézt? (text)
Your answer
Jste spokojen/a s prostory knihovny? (zaklikávací, jedna možnost na řádek)
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani nespokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
velikost knihovny
vybavení interiéru (vnitřních prostor)
sociální zázemí knihovny (WC)
technické vybavení
Máte nějaké připomínky či náměty k prostorům knihovny? Prosím napište nám je. (text)
Your answer
Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny? (zaklikávací, jedna možnost na řádek)
určitě souhlasím
spíše souhlasím
ani souhlasím, ani nesouhlasím
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
nevím, nemohu odpovědět
pracovníci knihovny jsou vstřícní
pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na vaše dotazy
Máte nějaké připomínky či náměty k zaměstnancům knihovny? Prosím napište nám je. (text)
Your answer
Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou? (jedna možnost)
Jste
Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (jedna možnost)
Jste
Kolik je vám let? Zvolte prosím věkovou kategorii.
Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde: (text)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms