Curso CONECTAD@S AO EMPREGO
A Concellería de Urbanismo e Emprego do Concello de Sada a través da Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL), organiza o curso "Conectad@s ao emprego".

O obxectivo é que despois do curso poida potenciar todos os seus puntos fortes na procura dun emprego acorde á súa formación e ás súas aspiracións coa axuda das ferramentas Web 2.0. E o teu obxectivo, cal é? :)
Horario: de 16:00 a 19:00 h.
Datas:
- Curriculum ganador: 11, 13 y 18 de febrero.
- Marca personal: 20 y 22 de febrero.
- Herramientas 2.0: 25 y 28 de febrero y 6 y 7 de marzo.
- Portales de empleo: 8 de marzo.

Lugar: Aula Cemit, Praza da Pescadería, s/n

Imparte: Elena Martínez Royo, ManOne Ideas Energéticas, SLU

Prazo de inscrición ata o venres 8 de febreiro ás 12:00 h.
Prazas: 10
Selección: terán preferencia as persoas empadroadas en Sada
GRATUÍTO. Plan de Formación Municipal para o Emprego do Concello de Sada (FORME)

Grazas por dedicar uns minutos para encher este formulario, que axudará a adaptar este curso de Redes Sociais e Emprego ás túas necesidades.

Email address *
Nome *
Your answer
Apelidos *
Your answer
NIF *
Escriba o seu DNI/NIE co seguinte formato: 12345678B / X1234567Y
Your answer
Móbil *
Your answer
Teléfono
Your answer
Correo electrónico *
Comprobe que o seu enderezo estea correctamente escrito
Your answer
Idade *
Your answer
Concello no que está empadroado/a *
Your answer
Autorizo á responsable da Axencia de emprego e desenvolvemento local do Concello Sada para que comprobe o meu empadroamento no Padrón Municipal no meu nome, exclusivamente para o fin que se solicita. *
Required
Nivel de estudos rematados *
Required
Situación laboral *
Required
En qué sector lle gustaría desenvolver a súa carreira profesional? *
Your answer
Cómo lle gustaría traballar? *
Cree que as redes sociais poden axudarlle a atopar traballo? *
Ten creados perfís ou páxinas en Redes Sociais? * *
En que Redes ten páxina ou perfil? Pode elixir varias. *
Outra. Por favor, especifique cal ou cales *
Your answer
Que espera deste curso? *
Your answer
ACEPTA A OBRIGA DE ASISTENCIA AO CURSO *
Required
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De acordo co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos informámoslle que os datos facilitados ao longo da prestación do servizo incorporaranse á Actividade de Tratamento titularidade Do Concello de Sada con CIF número P1507600C e domicilio social en Avda. Da Mariña, 25, 15160 Sada (A Coruña). A finalidade do devandito tratamento é organizar esta actividade. Así mesmo os datos recollidos poderán ser cedidos a terceiros como consecuencia da incorporación dos mesmos á lista de asistentes ou memoria de actividades da entidade organizadora (Axencia de emprego e desenvolvemento local do Concello de Sada). Doutra banda, informámoslle que no desenvolvemento da actividade poderán realizarse fotografías e/ou gravacións en vídeo e que atendendo a que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/1982, de 5 de maio, sobre o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, a Lei 15/1999, de 13 de decembro, e o Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, autoriza a Concello de Sada a facer uso das imaxes ou gravacións onde apareza a súa imaxe xa sexan individuais ou en grupo, realizadas durante esta actividade, para ser publicadas na páxina web da Organización, redes sociais, prensa, exposicións, revistas ou demais publicacións que realice esta organización.Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que lle identifique dirixido á dirección arriba indicada ou ao correo electrónico emprego@sada.gal. Así mesmo, e de igual maneira, pode revogar o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002. Unha vez realizada a inscrición, poderá recibir información de diversa índole na dirección que nos facilitou relacionada coa actividade. Se non desexa recibir ditas comunicacións, rogamos notifíquenolo á dirección de correo electrónico arriba indicada. *
Required
Por favor, antes de enviar o formulario comprobe que todos os datos están correctamente escritos
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service