[Workshop] LÀM CHỦ MỐI QUAN HỆ TINH THẦN - CƠ THỂ - Diễn giả: Trish Summerfield - 18.30 - 20.15 Thứ Hai 12.06.2017
ĐĂNG KÍ KHÓA SỔ

Hiện chương trình đã đủ số lượng học viên tham dự. Anh/Chị vui lòng đợi các chương trình khác của diễn giả Trish Sumerfield trong các dịp sau.

Anh/Chị có thể đăng kí các khóa học, chương trình khác khai giảng trong tháng 6 tại Inner Space. Thông tin chi tiết, Anh/Chị xem tại innerspacehn.vn hoặc facebook.com/InnerSpaceHn.

Cám ơn Anh/Chị,
Trân trọng

This form was created using Google Forms. Create your own