ลงทะเบียนประชุมวิชาการBSRI
“การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์และสหวิทยาการ”
วันที่ 27 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
คำนำหน้าชื่อ
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานะผู้ลงทะเบียน *
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล *
ระดับการศึกษา *
สังกัด (สาขา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย) ฯลฯ *
ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม *
ลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ *
(หากลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิจัยหรือร่วมฟังการนำเสนอ ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนในส่วนนี้)
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. - Terms of Service - Additional Terms