Αίτηση Εγγραφής για το Σχολικό Έτος 2020-2021
Αίτηση Εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας για το σχολικό έτος 2020-2021
Ημερομηνία Έναρξης Αιτήσεων: Τετάρτη 20 Μαΐου 2020
Λήξη Κατάθεσης Αιτήσεων: Τρίτη 30 Ιουνίου 2020
Στοιχεία Πατέρα
Παρακαλούμε καταγράψτε προσεκτικά τα προσωπικά στοιχεία του Πατέρα ή του Νόμιμου Κηδεμόνα
Επώνυμο Πατέρα *
Όνομα Πατέρα *
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος ή άλλου Νομιμοποιητικού Εγγράφου *
Διεύθυνση Κατοικίας *
Προσοχή: Καταγράψτε την Διεύθυνση Μ Ο Ν Ι Μ Η Σ κατοικίας σας όπου θα αποδεικνύετε και από κάποιον πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή το Ε1 σας
Δημότης *
Παρακαλούμε καταγράψτε τον Δήμο που είστε Δημότης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κατοικίας)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Εργασίας)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό) *
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: καταγράψτε ένα κινητό τηλέφωνο που θα έχετε πρόσβαση και θα μπορείτε να δέχεστε μηνύματα SMS, Viber ή άλλου τύπου για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης από το Νομικό Πρόσωπο ή τον Ευρύτερο Δήμο Δράμας και τις υπηρεσίες του.
e-mail Επικοινωνίας
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: καταγράψτε ένα e-mail στο οποίο έχετε πρόσβαση και διαβάζεται τακτικά. Στο e-mail αυτό θα δέχεστε μηνύματα για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης από το Νομικό Πρόσωπο ή τον Ευρύτερο Δήμο Δράμας και τις υπηρεσίες του.
Στοιχεία Μητέρας
Παρακαλούμε καταγράψτε προσεκτικά τα προσωπικά στοιχεία της Μητέρας ή του Νόμιμου Κηδεμόνα
Επώνυμο Μητέρας *
Όνομα Μητέρας *
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος ή άλλου Νομιμοποιητικού Εγγράφου *
Διεύθυνση Κατοικίας *
Προσοχή: Καταγράψτε την Διεύθυνση Μ Ο Ν Ι Μ Η Σ κατοικίας σας όπου θα αποδεικνύετε και από κάποιον πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή το Ε1 σας
Δημότης *
Παρακαλούμε καταγράψτε τον Δήμο που είστε Δημότης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κατοικίας)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Εργασίας)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό) *
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: καταγράψτε ένα κινητό τηλέφωνο που θα έχετε πρόσβαση και θα μπορείτε να δέχεστε μηνύματα SMS, Viber ή άλλου τύπου για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης από το Νομικό Πρόσωπο ή τον Ευρύτερο Δήμο Δράμας και τις υπηρεσίες του.
e-mail Επικοινωνίας
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: καταγράψτε ένα e-mail στο οποίο έχετε πρόσβαση και διαβάζεται τακτικά. Στο e-mail αυτό θα δέχεστε μηνύματα για λόγους επικοινωνίας και ενημέρωσης από το Νομικό Πρόσωπο ή τον Ευρύτερο Δήμο Δράμας και τις υπηρεσίες του.
Στοιχεία Ανήλικου Τέκνου
Παρακαλούμε καταγράψτε προσεκτικά τα στοιχεία του παιδιού σας
Επώνυμο Παιδιού *
Όνομα Παιδιού *
Ημερομηνία Γέννησης Παιδιού *
MM
/
DD
/
YYYY
Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Δράμας
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: Επιλέξτε με απόλυτη σειρά προτίμησης ανάλογα την διεύθυνση κατοικίας. Η σειρά προτίμησης δεν είναι δεσμευτική για την επιλογή μιας και αυτή εξετάζετε με σειρά προτεραιότητας και προσαρμόζεται ανάλογα του αριθμού των αιτήσεων, τη διεύθυνση κατοικίας κτλ
Α' Παιδικός Σταθμός (Γέφυρας Παπάδων 28)
Β' Παιδικός Σταθμός (Βεργίνας 135)
Γ' Παιδικός Σταθμός (Καστρινού & Οδυσσέως 4)
Ε' Παιδικός Σταθμός (Ρέας 1)
ΣΤ' Παιδικός Σταθμός (Εθνομαρτύρων Πόντου 54)
Παιδικός Σταθμός Ξηροποτάμου
Παιδικός Σταθμός Καλού Αγρού
Α' Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αρκαδικός) για Νήπια
Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός (Χωριστής) για Νήπια
Clear selection
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Δράμας για Βρέφη
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: Επιλέξτε με απόλυτη σειρά προτίμησης. Η σειρά προτίμησης δεν είναι δεσμευτική για την επιλογή μιας και αυτή εξετάζετε με σειρά προτεραιότητας και προσαρμόζεται ανάλογα του αριθμού των αιτήσεων, τη διεύθυνση κατοικίας κτλ
Επιλογή 1
Επιλογή 2
Α' Βρεφονηπιακός Σταθμός (Αρκαδικός) για Βρέφη
Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός (Χωριστής) για Βρέφη
Clear selection
Υπάρχει άλλο/άλλα τέκνο που να φοιτούν σε κάποιον Παιδικό/Βρεφονηπιακό σταθμό του Νομικού Προσώπου; Αν ΝΑΙ σε ποιόν;
Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα χρήση 2019 *
Δικαιούται το τέκνο μου να συμμετέχει σε επιδοτούμενα προγράμματα φοίτησης; *
Με την παρούσα αίτηση αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους Όρους Κανονισμού και Λειτουργίας των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας *
Required
Όλα τα δικαιολογητικά που επικαλούμαι στην αίτηση, επισυνάπτω ή προσκομίζω είναι Νόμιμα και Αληθή. Επιτρέπω την δυνατότητα ελέγχου και επαλήθευσής τους από τους εκδότες ή το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν 1599/1986). *
Required
Έχω ενημερωθεί για την υποχρέωσή μου να επιτρέψω την πρόσβαση του παιδιάτρου που εξυπηρετεί τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, στο Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού μου ή του Ιατρικού Ιστορικού του *
Required
Επιτρέπω την επικοινωνία και την ενημέρωσή των παραπάνω κηδεμόνων με SMS, Viber ή άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου, και των Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας *
Required
Επιτρέπω την φωτογράφηση και την δημοσίευση φωτογραφιών του ανήλικου τέκνου μου που φοιτά στους σταθμούς του Νομικού Προσώπου για λόγους αναδείξεις του παραγόμενου έργου και την προβολή των δράσεων που πραγματοποιούμε. *
Required
Δήλωση GDPR: Έχω λάβει γνώσει και Αποδέχομαι τη χρήση προσωπικών δεδομένων για στατιστικούς αλλά και για λόγους επικοινωνίας καθώς και την μεταβίβαση αυτών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου, στις υπηρεσίες του Δήμου Δράμας και σε τρίτους όπως Ιατρούς του Νομικού Προσώπου κ.α. για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών *
Required
Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι ΟΡΘΑ και ΣΩΣΤΑ και επέχουν την θέση ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) προς το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας *
Required
Ο Αιτούμενος / Αιτούμενη *
Αναγράφετε το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα που συμπληρώνει την αίτηση καθώς και ο αριθμός ταυτότητάς του (π.χ. Κώστας Παπαδόπουλος - ΑΔΤ: 123456)
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της Αίτησης
Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να συμπληρωθούν και να προσκομιστούν στον Α' Παιδικό Σταθμό του Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας για να ολοκληρωθεί η κατάθεση της αίτησης ανά περίπτωση.
Μπορείτε να σκανάρεται/φωτογραφήσετε τα έντυπα και να τα στείλετε με e-mail ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Α' Παιδικού Σταθμού του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας.
Αν επιλέξετε να τα προσκομίσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τα πρωτότυπα μην τα καταστρέψετε γιατί θα σας ζητηθούν να τα προσκομίσετε κατά την πρώτη επαφή σας με το σχολειό του παιδιού σας.

Τρόποι Αποστολής:

e-mail: psadramas@gmail.com

Ταχυδρομικά:
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας
Α' Παιδικός Σταθμός
Γέφυρα Παπάδων 28
Δράμα - 66133

Τηλέφωνο Επικοινωνίας - Πληροφορίες:
2521022036 - κα. Δουκίδου Σωτηρία και κα. Ελισάβετ Παντζαρτζή

Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά Εγγραφής:

1. Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση εγγραφής νηπίων - βρεφών (γίνετε ηλεκτρονικά)

2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του
βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης
αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
( το έντυπο το κατεβάζετε από τα χρήσιμα έντυπα που σας παραθέτουμε προκειμένου να συμπληρωθεί από Παιδίατρο).

3. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599 των γονέων.
( το έντυπο το κατεβάζετε από τα χρήσιμα έντυπα που σας παραθέτουμε)

4. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής ανά περίπτωση:

5. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

6. Όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόμενους γονείς,
συνοδευόμενη ή από αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή από αντίγραφο της σύμβασης .

7. Όταν πρόκειται για γονείς εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας.

8. Όταν πρόκειται για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές
στο ταμείο του Ο.Α.Ε.Ε. ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το ΤΑΧΙS ότι η εταιρεία είναι ενεργή.

9. Όταν πρόκειται για γονείς αγρότες, βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι
έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

10.Άδεια παραμονής αλλοδαπών γονέων εκτός Ε.Ε.

11.Ληξιαρχική πράξη θανάτου για περίπτωση χηρείας.

12.Δικαστική απόφαση (για γονείς που βρίσκονται σε διάσταση) ή απόφαση διαζυγίου.

13.Απόφαση από ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) για οικογένειες όπου υπάρχει μέλος ΑΜΕΑ.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy