Divergència de tonicitat

39 preguntes (text)

  Cada grup d'oracions s'ha de completar amb una paraula que presenta variacions quant a la síl·laba tònica. Heu d'escriure la correcta en cada cas.

  Exemple: 1a) Ho fa per animar-me, però en realitat això no m'______ gens. Resposta: anima 1b) M'ha dolgut en l'______. Resposta: ànima No heu d'escriure espais innecessaris ni signes de puntuació.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question