Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας των νέων –εκπαιδεύοντας νέους για την ενεργειακή μετάβαση
Email address *
ZEWKlima- Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας των νέων -
Εκπαιδεύοντας τους νέους για την ενεργειακή μετάβαση

O «Άνεμος Ανανέωσης» συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Βερολίνου (Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW), Berlin), το University of Cádiz της Ισπανίας, την WRE Hellas S.A., το
Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V, το Ludwig-Bölkow- Systemtechnik GmbH
και το γραφείο μελλοντικών σπουδών του Βερολίνου στο πλαίσιο του
προγράμματος «ZEWKlima- Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας
των νέων – Εκπαιδεύοντας τους νέους για την ενεργειακή μετάβαση».
Οι φορείς επιδιώκουν να συμβάλλουν στην διατύπωση προτάσεων και στην
δημιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση των προσόντων των νέων ώστε να
συμμετάσχουν επαγγελματικά στην «ενεργειακή μετάβαση» από το σημερινό
ενεργειακό μοντέλο σε ένα νέο που θα βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και
στην προώθηση των Α.Π.Ε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στο να εντοπιστούν τα κενά και οι
ελλείψεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων στην Ελλάδα (κι αντιστοίχως
στην Ισπανία) σε τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, ώστε να διατυπωθούν
προτάσεις και προγράμματα που θα βελτιώσουν τις γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητές τους για να συμμετάσχουν επαγγελματικά στην ενεργειακή μετάβαση.
Παρακαλούμε αν ανήκετε σε κάποια από τις ομάδες στόχους, συμπληρώστε κι
υποβάλλετε ηλεκτρονικά το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο:

Questionnaire
for companies active in the field of energy
Please answer the following questions. Thank you very much for your participation
Date: *
Your answer
Position: *
Your answer
Employees: *
Your answer
Sector: *
Your answer
1) How do you rate the current business situation in the field of energy/ climate protection? What do you assess more likely, an economic expansion or stabilisation? Please describe briefly. *
Answer: Please fill in
Your answer
2) What opportunities do you see for employing adequately trained young people in your field? *
Your answer
3) Do you find enough sufficiently trained employees in your field? Please describe briefly. *
Your answer
4) What specific qualifications/ skills do you think are required in your field? *
Your answer
5) What additional qualifications are required to competently prepare young people for activities in renewable energy and climate protection related projects in your opinion? *
Your answer
6) How do you rate the ability of current educational institutions to cover such requirements? *
Answer: Please fill in
Your answer
7) How do you rate your expectation of future employment possibilities in the field of energy? *
Answer: Please fill in
Your answer
8) How does your company searches for qualified employees? *
Your answer
9) How do you rate the willingness of your company to invest in the training of its employees and to which extent? *
Your answer
10) Are you interested in and willing to provide a practice-oriented phase/ internship to young people? If yes, under what exemplary conditions? *
Your answer
11) Can improvements, for example in the sense of the “dual system” (simultaneous theoretical training in vocational school and practical training in company), increase the prospects’ opportunities to find employment that earns a living wage? Please describe briefly. *
Your answer
12) Which are growth areas in the field of energy in your opinion and why? Please describe briefly. *
Your answer
13) In which area do you see an impact on employment through renewable energy and sustainable construction development? Please describe briefly in general and specifically in your own company. Please describe briefly *
Your answer
14) What developments do you expect in the next few years for your company / employees in the field of energy? Please describe briefly. *
Your answer
The project ΖΕWKlima is funded by the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project funding instrument by the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMUB). It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union in order to mitigate greenhouse gas emissions. It does so through strengthening across-border dialogue and cooperation as well as exchange of knowledge and experience.
15) How do you rate the influence of politics/ politicians in relation to your business activities? Please describe briefly.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms