Dotazník pro obyvatele regionu MAS Severní Chřiby a Pomoraví k přípravě nové rozvojové strategie

Vážení občané,

dotazník, který se Vám právě dostal do rukou, je podkladovým materiálem pro tvorbu strategie rozvoje regionu Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví.

Místní akční skupina (MAS) je obecně společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Všechny zúčastněné subjekty spolupracují na rozvoji regionu a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů na realizaci definovaných rozvojových priorit.

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, jak jste Vy, jako občané tvořící region MAS Severní Chřiby a Pomoraví, spokojeni s kvalitou jednotlivých složek života a co vidíte jako priority dalšího rozvoje celého regionu. Máte tak unikátní možnost spolupodílet se na dalším rozvoji regionu.

Prosíme Vás o co nejúplnější vyplnění dotazníku a předem děkujeme za ochotu a spolupráci.

Další informace: www.masschp.cz

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Internetové připojení
  Kanalizace 
  Plynofikace
  Pitná voda
  Please enter one response per row
  Místní komunikace
  Silnice vyšší třídy
  Cyklostezky
  Veřejná doprava (autobusové a vlakové spoje)
  Please enter one response per row
  Zdravotnictví
  Sociální služby (domovy pro seniory atd.)
  Kulturní vyžití (divadlo, knihovna, galerie, společenské akce atd.)
  Sportoviště (dětská hřiště atd.)
  Soudržnost místní komunity, podpora tradic (Sokol, včelaři, myslivci atd.)
  Ostatní občanská vybavenost (pošta, potraviny atd.)
  Please enter one response per row
  Kvalita bydlení
  Dostupnost bydlení
  Možnosti pro výstavbu rodinných domků
  Počet parkovacích míst 
  Stav veřejných ploch (náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd.)
  Please enter one response per row
  Čistota ovzduší        
  Čistota vod 
  Nakládání s odpady (jejich třídění a recyklace)
  Protipovodňová opatření 
  Množství a kvalita zeleně
  Please enter one response per row
  Možnosti pro rozvoj průmyslu a podnikání
  Podpora zemědělství
  Podpora místní produkce (včelařství, rybářství, farmářské trhy)
  Možnosti pracovního uplatnění v regionu
  Please enter one response per row
  Úroveň mateřských škol
  Úroveň základních škol
  Úroveň středních škol
  Možnosti mimoškolních aktivit žáků
  Propojení školství a praxe
  Please enter one response per row
  Péče o kulturní a historické památky
  Ubytovací zařízení
  Stravovací zařízení
  Turistické atraktivity
  Propagace obce či města
  Please enter one response per row
  This is a required question