แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจข้อมูลการบริการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
ความพึงพอใจต่อการเข้าชมเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การเข้าถึงข้อมูลรวดเร็ว ค้นหาง่าย
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์รวเร็วทันเหตุการณ์
รูปภาพประกอบมีความชัดเจน น่าสนใจ
มีช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service