Efektet e pandemisë së virusit korona në industrinë kulturore dhe kreative në Shqipëri
Ministria e kulturës në Shqipëri në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të UNESCO-s për shkencë dhe kulturë në Evropë duke kryer këtë studim pët të vlerësuar ndikimin e pandemisë së virusit korona në industritë kulturore dhe kreative (si ndërmarrjet ashtu dhe ndërmarrësit). Qëllimi është për të marrë njohuri mbi situatën aktuale dhe të vlerësoni efektet e kësaj krize në bizneset qe merren me mallra dhe shërbime kulturore.

Të dhënat e mbledhura dhe ky studim do të ndihmojnë në përcaktimin më të mirë të nevojave të sektorit të kulturës dhe shkëmbimin e përvojave për masat për të trajtuar ndikimin socio-ekonomik të krizës në këtë sektor. Ai nuk do të përdoret për qëllime të tjera.

Kjo duhet të marrë deri në 10 minuta për të plotësuar anketën.

Afati i fundit për dorëzim është më 15 qershor, 2020.

Falëminderit për asistencën tuaj!
Email address *
Emri i subjektit afarist *
Vendi i regjistrimit (shteti, qyteti) *
Numri i viteve të ekzistencës *
Required
Sa është madhësia e kompanisë tuaj për sa i përket punonjësve (nga dt. 31.12.2019)? *
Required
Ju lutemi deklaroni llojin e aktivitetit të biznesit që kryeni
From which cultural and creative activity your company has been generating majority of income? *
Required
Ju lutemi zgjidhni në cilën mënyrë pandemia ndikoi në kompaninë tuaj *
Asnjë
Pjesërisht
Kryesisht
Plotësisht
Reduktimi i fushës së biznesit
Punonjësit e pushuar nga puna
Ulja e të ardhurave nga aktivitetet
Konsiderimi i fillimit të procesit të likuidimit / falimentimit
Nëse kompania juaj duhej të pushonte nga puna stafin, cila është përqindja e njerëzve angazhimi i të cilëve u pushua, në të tre kategoritë
<10%
10-50%
51-100%
100%
të punësuar me kohë të plotë (kontrata e punës)
të punësuar me kohë të pjesshme (kontratat e përkohshme, sezonale)
vullnetarë
Clear selection
Në këto rrethana, ju keni burime për funksionimin normal për *
Required
A miratoi qeveria masa për ndihmë në nivelin makroekonomik që janë të zbatueshme për ju* *
Required
Nëse po, kompania juaj ka përfituar / aplikuar për të përfituar nga këto masa
Ju lutemi tregoni se çfarë lloji të masës (p.sh. përjashtime nga taksat dhe kontributet, vonesa në pagesat e TVSH-së dhe taksave të tjera) dhe përshkruani llojin e përfitimit që keni marrë ose jeni duke pritur për të marrë
A ndërmori institucioni juaj iniciativë për një ose më shumë nga qëllimet e mëposhtme* *
Ndonjë koment tjetër
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy