แบบสำรวจความต้องการ การบริการวิชาการ
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการในการจัดอบรม/สัมมนาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ จะนำเสนอผลลัพธ์ของการประเมินในรูปของสถิติเท่านั้น จึงขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อายุของท่าน *
สถานะของท่าน *
ชื่อหน่วยงานที่ท่านสังกัด *
Your answer
ประเภทหน่วยงานที่ท่านสังกัด *
อาชีพ หรือ ตำแหน่งของท่าน *
Your answer
ท่านเคยเข้ารับบริการวิชาการ / อบรม ตามหน่วยงานต่างๆ หรือไม่ *
หากท่านเคยเข้ารับการบริการวิชาการ / อบรม ตามหน่วยงานต่างๆ มาก่อน หน่วยงานใดที่ท่านเคยเข้ารับการบริการ
หน่วยงานที่เคยเข้ารับการบริการวิชาการ/อบรม ภายในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Your answer
E-Mail ของท่านที่สนใจรับทราบข่าวสารการบริการวิชาการ
Your answer
ความต้องการ ให้เราบริการวิชาการแก่ท่าน การบริการวิชาการเรื่องใดที่ท่านสนใจ / มีความต้องการในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
การบัญชี
การตลาด
การบริหารงานบุคคล
การบริการเชิงพาณิชย์
การวิจัยและพัฒนา
ค่าใช้จ่าย ในการบริการวิชาการที่ท่านสามารถชำระได้ *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ข้อมูลเพิ่มเติมผู้กรอกแบบสอบถาม
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ
Your answer
E-mail
Your answer
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Western university. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms