ANKETA - merenje zadovoljstva korisnika usluga JKP Mediane Niš
Ova anketa je anonimna i koristi se u svrhu ispitivanja korisnika, radi unapređivanja kvaliteta usluga. U skladu sa tim vas molimo da ocenite uslugu JKP Mediana Niš obeležavanjem odgovora koji najviše odgovara vašem mišljenju.
Da li ste zadovoljni kvalitetom usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada? *
Da li ste zadovoljni kontinuitetom i tačnošću izvršenja usluge sakupljanja i transporta otpada? *
Da li ste zadovoljni vrstom tipskih posuda u upotrebi (kante i kontejneri)? *
Da li ste zadovoljni informacijama o uslugama koje pruža JKP Mediana Niš? *
Da li ste zadovoljni brzinom odziva na reklamaciju? *
Da li ste zadovoljni akcijama odlaganja kabastog otpada? *
Da li ste zadovoljni cenom usluga? *
Da li ste zadovoljni stanjem higijene površina javne namene? *
Vaš komentar:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy