ArbCamp 2019 - registration
—————————————————————————————————
WHY?
—————————————————————————————————
Register here for our bi-annual, magnificent, extra ordinary, no-miss, most awesome event ARBCAMP.

—————————————————————————————————
WHEN?
—————————————————————————————————
Saturday & Sunday 14-15 September 2019

—————————————————————————————————
WHERE?
—————————————————————————————————
In Mariestad, close to everywhere. More specifically at

—————————————————————————————————
COST?
—————————————————————————————————
1200kr until June 30th, after that 1500kr
Current students from Hvilan and Dacapo 600kr (or other full time Arboriculture studies)

—————————————————————————————————
ACCOMODATION?
—————————————————————————————————
We have a smallish area where some participants will be able to pitch their tents, be quick to sign up and grab your spot!
(The first 20 tents will fit within the ARBcamp area.)

Other options nearby are:
Cabins or tent sites nearby at Nordic Camping Ekudden or hostel/hotel Waterside Mariestad.

https://www.nordiccamping.se/vara-anlaggningar/nordic-camping-
http://www.watersidemariestad.se/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-mariestad-vandrarhem/
http://www.stadtmariestad.se/

—————————————————————————————————
QUESTIONS?
—————————————————————————————————
For further information contact:
MARTIN
0705282591
or
DAG
dag@sverigesarboristforbund.se
0705758622

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
UR PROGRAMMET [for English scroll down]
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trädlevande Svampar med Svante Hultengren & Lillian Karlsson från Naturcentrum.
Föreläsning och fältbesök med två erfarna naturvårdsbiologer.

Svante Hultengren
Naturvårdsbiolog, projektledare och artspecialist. Huvudägare och grundare av företaget. Breda kunskaper om fauna och flora i allmänhet och om lavar i synnerhet. Naturfotograf och illustratör. Även gedigen kompetens inom naturinformation, bild och miljöövervakning. Medlem av ArtDatabankens expertkommitté för lavar. Dataansvarig på Naturcentrum AB. Har arbetat på Naturcentrum AB sedan 1986.

Lilian Karlsson
Bred naturvårdsbiolog utbildad i Göteborg. Fokus ligger på fauna med projekt inom insekter, grod- och kräldjur samt fladdermöss, men arbetar också med skyddsvärda träd och naturvärdesinventeringar. Har tidigare också arbetat med ringmärkning och som fältassistent. Har arbetat på Naturcentrum sedan 2014 och är delägare i företaget.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jim Mullholland, Fladdermusexpert - ekolog – arborist och teknisk rådgivare för Ancient Tree forum och Arboricultural Association.

Jim har en bakgrund i ekologi, trädodling och arborikultur. Hyser ett särskilt stort intresse för fladdermöss. Han utbildades ursprungligen till att följa och inventera fladdermöss i Savernake Forest, Wiltshire där hans intresse för veteranträd utvecklades. Han gett ut några publikationer och små kortfilmer om fladdermöss.
Jim ger oss en inblick i fladdermusens värld och hur de är beroende av gamla träd.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SRT Workshop (Single Rope Technique) med
Ted Syhlen – Johan Pihl – Johan Austad
Tre klättrare från Sveriges creme de la creme av trädklättrare delar med sig av kunskap och erfarenheter.

Ted Syhlen, ETW Certifierad/ISA Certifierad och driver sedan några år Trädtjänst Lidköping
Har arbetat i 15 år heltid med trädvård och
ETW Certifiering även som huvuddomare för Svenska Trädföreningens SM i trädklättring. Ted är en mycket erfaren teknisk arborist som har arbetat på några av de större firmorna i landet.

Johan Pihl, ETW Certifierad och arbetar sedan några tillbaka hos Trädakuten AB (en av ARBCAMP-sponsorerna) innan dess jobbade han hos Hartill Trädexpert i många år. Johan är Sveriges genom tiderna mest tävlingsmeriterade klättrare med ett tiotal SM-guld i Svenska i trädklättring. Johan har även vunnit Europa Mästerskapen i trädklättring och tävlat i Världsmästerskapen i USA där han har placerat sig högt.

Johan Austad, ETW Certifierad Arborist och arbetar sedan många år tillbaka hos Trädakuten AB (en av ARBCAMP-sponsorerna). Han har tävlat i Svenska Mästerskapen ett flertal gånger med fler höga placeringar.
Johan har också medverkat ett flertal gånger på ETW certifieringar som domare.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Workshop med Svante Hansson, en levande legend som har arbetat som motorsågsinstruktör i 45 år och har utbildat tusentals skogsarbetare och arborister över hela världen.

Svante driver sin firma Svante Hanssons Utbildningscenter (en av ARBCAMP-sponsorerna).
Svante arbetar dagligen med motorsågsutbildning på många plan så väl inom Säker Skog som sin egen firma.
Svante ligger även bakom några hjälpmedel som många av oss har fått ta del av: Kastsågen - Throw Saw, Tilda - den mekaniska filstubben mm.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VETCERT, en välbehövlig nykomling i arboristvärlden.
Daniel ger oss en inblick i VetCert, ett EU-finansierat projekt som vill se till att våra känsliga skyddsvärda träd och deras omgivning får den bästa tillgängliga skötseln.
Detta certifieringssystem har utvecklats på två nivåer:, praktiserande och konsulterande trädvård.
Certifieringen lämpar sig för människor som arbetar med träd, från arborister och skogsverksamma till de som arbetar inom kommunal verksamhet och länsstyrelse.

Daniel Daggfeldt driver sedan 25 år tillbaka Trädmästarna en av Stockholms första Trädvårdsföretag. Daniel har studerat till arborist vid Merrist Wood College, Guildford Storbritannien. Han arbetar dagligen med trädvård och som konsulterande arborist med särskilt stort intresse för bevarandet av gamla skyddsvärda träd och vård av fruktträd och all annan typ av vård som träd kan behöva.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PROGRAM IN ENGLISH
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wood Associated Fungi with Svante Hultengren & Lillian Karlsson from Naturcentrum.
Lecture and short excursion with two experienced ecologists. (IN SWEDISH)

Svante Hultengren
Conservation ecologist, project manager and species specialist. Founding owner of Naturcentrum. Broad knowledge in general flora and fauna and licens specialist. Nature photographer and illustrator. Member of ArtDatabankens expert committee on Lichtenstein. Svante has been at Naturcentrum since 1986.

(to be translated) Lilian Karlsson
Conservation ecologist educated in Göteborg. Lillian’s focus is on fauna and manages mainly projects regarding insects, amphibians and bats, but she also works with veteran trees and conservational values. She has previously worked with bird ring marking and as a field assistant. Lillian has worked at Naturcentrum since 2014 and is a part owner.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jim Mullholland, Bat expert - ecologist – arborist and technical advisor for Ancient Tree forum and Arboricultural Association.

Jim has his background in ecology, horticulture and Arboricultural with a special interest in bats. Originally trained to survey bats at Savernake Forest, Wiltshire where his interest in veteran trees developed. He is behind a few publications and short films on bats and bats and trees. Jim will give us an insight into the world of bats and many species close association to veteran trees.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SRT Workshop (Single Rope Technique) with
Ted Syhlen – Johan Pihl – Johan Austad
Three teachers from the Swedish creme de la creme of tree climbers share their experience and knowledge with us.

Ted Syhlen, ETW and ISA Certified, owner of Trädtjänst Lidköping
Has worked in the tree industry for 15 years, with tree care and ETW certifications but also as head judge in the Swedish Tree Climbing Competions. Ted is a very experienced and technical tree climber who has worked at many of Sweden’s biggest Tree care companies.

Johan Pihl, ETW Certified and has worked with Trädakuten AB (one of our ARBCAMP sponsors) over the last few years, before that he was many years at Hartill Trädexpert. Johan is Sweden’s most experienced and successful competition tree climber, with more than 10 gold medals at the Swedish championships and one first place from the Euro championships. He has also competed and placed himself high in the World championships.

Johan Austad, ETW Certified arborist who has worked many years with Trädakuten (one of our ARBCAMP sponsors). He has participated successfully in several Swedish championships. Johan is frequently seen as assessor at ETW certifications.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Workshop with Svante Hansson, a living legend in chain saw training. With more than 45 years experience in the field Svante has trained thousands of loggers and arborists across the globe.

Svante runs his business Svante Hanssons Utbildningscenter (one of the ARBCAMP sponsors).
Svante arbetar dagligen med motorsågsutbildning på många plan så väl inom Säker Skog som sin egen firma.
Svante ligger även bakom några hjälpmedel som många av oss har fått ta del av: Kastsågen - Throw Saw, Tilda - den mekaniska filstubben mm.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(to be translated) VETCERT, en välbehövlig nykomling i arboristvärlden.
Daniel ger oss en inblick i VetCert, ett EU-finansierat projekt som vill se till att våra känsliga skyddsvärda träd och deras omgivning får den bästa tillgängliga skötseln.
Detta certifieringssystem har utvecklats på två nivåer:, praktiserande och konsulterande trädvård.
Certifieringen lämpar sig för människor som arbetar med träd, från arborister och skogsverksamma till de som arbetar inom kommunal verksamhet och länsstyrelse.

(to be translated) Daniel Daggfeldt driver sedan 25 år tillbaka Trädmästarna en av Stockholms första Trädvårdsföretag. Daniel har studerat till arborist vid Merrist Wood College, Guildford Storbritannien. Han arbetar dagligen med trädvård och som konsulterande arborist med särskilt stort intresse för bevarandet av gamla skyddsvärda träd och vård av fruktträd och all annan typ av vård som träd kan behöva.
Email address *
YES, I’M COMING! (please write your name) *
Your answer
I am..
Phone number
Your answer
What days will you be attending? (Click one, two or all) *
Required
T-shirt *
T-shirt size *
Sleeping options *
I eat *
Payment 1200kr until June 30th, after that 1500kr (students from Hvilan and Dacapo 600kr) - nb. you have NOT signed up until we have RECEIVED your payment! (If you pay for more than one participant please list their names below) *
I also paid for (THEY STILL NEED TO FILL IN THIS FORM to make sure about contact details, t-shirts and food prefs)
Your answer
This friendly person paid for me (WRITE THEIR NAME)
Your answer
Anything else you want us to know?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy