18.06.2019 Bezmaksas meistarklase "Ūdensnoturīgais meikaps" 17:00-18:40
Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet.
Vārds, uzvārds *
Имя , Фамилия
Tālr. *
Номер телефона
E-pasts *
Эл. адрес
Piezīmes
Пожелания/замечания
Es piekrītu informācijas saņemšanai par skolas piedāvājumiem, atlaidēm un jaunumiem (ne biežāk kā reizi nedēļā). *
Я даю согласие на получение информации от школы о предложениях, акциях, скидках (не чаще одного раза в неделю).
*
Required
* Profesionālā foto skola (turpmāk - skola) personas datu aizsardzības politika / Политика защиты персональных данных
• Šo manu datu apstrādes tiesiskais pamats ir šī piekrišana un jebkuru piekrišanu esmu tiesīgs atsaukt jebkurā laikā.
• Manu datu saņēmēji ir tikai skolas attiecīgi pilnvaroti darbinieki, mani dati, bez tiesiska pamata netiks nodoti trešajām personām.
• Mani dati netiek nodoti uz trešajām valstīm ārpus ES un EEZ.
• Man ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, vai to dzēšanu.
• Man ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi.
• Man ir tiesības saņemt informāciju no skolas par manu datu apstrādi, kā arī saņemt piekļuvi saviem datiem.
• Man ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskatu, ka mani personas dati tiek izmantoti veidā, kas pārkāpj manas tiesības un intereses.

• Правовым обоснованием для обработки моих данных является данное согласие, и я вправе отозвать любое согласие в любое время
• Мои личные данные будут переданы только уполномоченным сотрудникам Школа и не подлежат передаче третьим лицам без юридического основания
• Личная информация не будет передана в третьи страны за границы ЕС и ЕЭС
• Я имею право запросить свою личную информацию для внесения изменений, в случае если информация является не соответствующей действительности, не корректной, не полной, или для удаления персональной информации из клиентской базы.
• Я имею право ограничить обработку моих данных, в том числе запретить профилирование личных данных.
• Я имею право получить информацию о том, обрабатывает ли Школа мои персональные данные и, если обрабатывает, то получить доступ к ним.
• Я имею право подать жалобу в Государственную инспекцию данных (www.dvi.gov.lv), если я считаю, что обработка моих данных нарушает мои права и интересы.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy