แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับบริการ  (บุคคลหรือหน่วยงาน) แบบสอบถามความพึงพอใจ *
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ *
โทรศัพท์ผู้ขอรับริการ *
เรื่องที่ขอรับบริการ ระบุ *
ส่วน/กอง ที่ให้บริการ *
ระดับความพึงพอใจ *
Required
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy