PRAKTISKS MĀCĪBU KURSS: INOVĀCIJAS PERSONĀLA VADĪBĀ
Kr. Valdemāra 35, Rīgā
7/8/9 septembris un 9. novembris ( 10.30 - 17.00)
13. novembris (14.00 - 17.00)
|||
Tiešsaites konsultācijas (pēc nepieciešamības)
|||
Maksa: 249 eiro + PVN / LTRK biedriem un 349 eiro + PVN /pārējiem
Iekļauti kursa materiāli, uzņēmumu vizītes, kafijas un pusdienu pārtraukumi
|||
Piedalīties var ne vairāk kā 15 dalībnieki (no nekonkurējošiem uzņēmumiem)
|||
Vairāk: https://www.chamber.lv/lv/inovacijaspersonalvadiba
|||
Jautājumiem: pasakumi@chamber.lv
Uzņēmums *
Vārds, uzvārds *
Telefons *
E-pasts *
Lūdzu īsumā aprakstiet personālvadības izaicinājumu savā uzņēmumā, kuram vēlaties rast risinājumu kursa laikā.
Ja šobrīd izaicinājumu nevarat noformulēt, to varēsiet izdarīt pirmajā kursa nodarbībā
Jautājumi / komentāri
Reģistrējoties dalībai mācību kursam (turpmāk Mācības) Uzņēmuma pārstāvis (turpmāk – Dalībnieks) var tikt fotografēts un filmēts. Organizators ir tiesīgs video un fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu kopumā vai pa daļām izmantot jebkāda veida informēšanai par Mācību norisi. Dalībnieks ir informēts, ka Organizators izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir arī tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no Organizatora informāciju par trešajām personām, kurām nodotas tiesības izmantot video un/vai fotofiksācijas rezultātā radīto materiālu. Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt materiālu publicēšanu tikai gadījumā, ja konkrētajā fotogrāfijā Dalībnieks ir tieši identificējams, un Organizatoram ir tehniski iespējams dzēst konkrēto Dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto fotogrāfiju. Reģistrējoties Mācībām, Dalībnieks nodod Organizatoram šādus savus datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs. Dalībnieks reģistrējoties apliecina savu brīvu gribu dalībai Mācībās, kā arī izsaka piekrišanu Dalībnieka datu apstrādei ievērojot Mācību norisei nepieciešamo apjomu, mērķi un termiņu. Organizators apliecina, ka Dalībnieka iesniegtie dati tiks glabāti, apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, kādā tas nepieciešams Mācību norisei un Dalībnieku uzskaites kontrolei, bet ne ilgāk kā 1 gadu pēc Mācību norises.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy