Encuesta sobre Colores
Con el objetivo de una posible reedición del manual Colores nos gustaría que respondiera a las siguientes cuestiones.
1. Ön szerint megfelelő-e a kötetek „szintbelövése” vagy változtatna rajta? / Según su opinión ¿es adecuada la nivelación de los tomos o la cambiaría? *
No
Colores 1
Colores 2
Colores 3
2. Szükségesnek tartja-e, hogy a sorozat kiegészüljön egy B2-es szintű negyedik kötettel? /¿Sería necesario que la serie se completara con un 4º tomo de nivel B2? *
3. Tapasztalata szerint mennyi idő alatt végezhető el egy kötet? (Kérjük, adja meg a heti óraszámot is.) / Según su opinión ¿cuánto tiempo necesita para terminar un tomo? (Por favor, indique el número de clases por semana) *
Your answer
4. Jónak tartja-e a haladási ütemet, illetve a nyelvtan eloszlását és a nyelvtani anyagrészek sorrendjét a 3 kötetben? / ¿Le parece bien la secuenciación de los contenidos en los tres tomos? *
5. Ha nem, kérjük fogalmazza meg javaslatait / En caso negativo, explique por qué.
Your answer
6. Jónak tartja-e a leckék jelenlegi szerkezetét? (Preparados, Listos, Gramática, Ya, Civilización) / ¿Le parece bien la estructura actual de las unidades didácticas? (Preparados, Listos, Gramática, Ya, Civilización) *
7. Ha nem, hogyan módosítaná? / Si no, ¿cómo la modificaría?
Your answer
8. A tárgyalt témaköröket illetően változtatna-e valamit? Esetleg mit hagyjunk ki és mivel egészítsük ki a jelenlegi tematikát? (Konkrét javaslatok a mai fiatalokat érdeklő témákkal kapcsolatban.) / ¿Cambiaría algún tema? ¿Qué tema debería quitarse o completarse? ¿Hay algún tema que no esté presente y que pueda interesarle a los jóvenes de hoy en día? *
Your answer
9. Megfelelőnek tartja-e a tárgyalt témák sorrendjét és kiegyensúlyozott-e az anyag eloszlása a leckék között? / ¿Le parece adecuado el orden de los temas tratados? ¿Hay equilibrio en la distribución del material entre las lecciones? *
10. Ha nem, kérjük fogalmazza meg javaslatait / Si no, explique por qué no y qué modificación haría.
Your answer
11. Megfelelő-e a tananyag elosztása a tankönyv és a munkafüzet között? / ¿Es conveniente la división del material entre el libro y el libro de ejercicios? *
12. A munkafüzetben jelenjen-e meg olyan kiegészítő plusz anyag, amit a tankönyv nem tartalmaz? / ¿En el libro de ejercicios aparece material no tratado en el libro de texto? *
13. Az adott nyelvi szinthez igazodik-e Ön szerint az egyes kötetek szókincse? /¿Piensa que el nivel de vocabulario es adecuado en relación al nivel lingüístico? *
14. Mennyire élő, friss a szókincs? / ¿Le parece que el vocabulario está actualizado? *
15. Arányos-e a négy nyelvi készség fejlesztése egy-egy leckén belül? / ¿Es proporcionado el desarrollo de las cuatro destrezas dentro de una lección? *
16. Ha nem, kérjük fogalmazza meg javaslatait / Si no, ¿qué destreza requiere mayor atención?
17. Milyen jellegű beszédkészség feladatokat látnának szívesen? Kérjük hozzon konkrét példákat akár más tankönyvekből, illetve nevezzen meg egy-egy pozitív illetve negatív példát a Coloresből is, és indokolja meg miért tartja jónak/rossznak az adott feladatot / ¿Qué tipo de ejercicio sería bueno para desarrollar las destrezas orales? Por favor, indique ejemplos concretos, (aunque sean de otros libros). Mencione un ejemplo positivo y uno negativo de la serie Colores, justifique su respuesta. *
Your answer
18. Kérjük, fogalmazza meg véleményét az olvasott szövegek értését feljesztő feladatokról (terjedelem, szövegtípusok, kedvelt/kevésbé kedvelt feladattípusok, stb.) / Le pedimos que dé su opinión sobre los ejercicios para desarrollar la comprensión lectora (extensión, tipos de texto, tipos de ejercicios que más y que menos gustan). *
Your answer
19. Kérjük, fogalmazza meg véleményét a hallott szövegek értését feljesztő feladatokról (beszédtempó, terjedelem, szövegtípusok, kedvelt/kevésbé kedvelt feladattípusok, stb.) /Por favor, diga su opinión sobre los ejercicios para desarrollar la comprensión auditiva. (El ritmo de los hablantes, extensión, tipos de texto, tipos de ejercicios que más y que menos gustan, etc.). *
Your answer
20. Hasznosnak tartja-e a fordítási feladatokat az új nyelvtani anyag gyakorlására? / ¿Le parecen útiles los ejercicios de traducción para practicar la gramática nueva? *
21. Hasznosnak tartja-e a munkafüzetben a Balance részeket, és jónak tartja-e? / ¿Le parecen útiles las partes llamadas "Balance” en el libro de ejercicios? *
22. Hogy a Balance feladatsorok négy lecke anyagát ismétlik és foglalják össze? / ¿Le parece conveniente que los ejercicios de Balance sumen y repitan el contenido cada cuatro lecciones? *
23. Milyen típusú kulturális tartalmakat látna szívesen a könyvekben? / ¿Qué tipo de contenido cultural estaría bien incluir en los libros? *
Your answer
24. Tegyen javaslatokat olyan mai hétköznapi kulturális tartalmakra, amelyek Ön szerint nem avulnak el 5-10 év alatt! / Sugiera contenidos culturales de la vida cotidiana que no se queden obsoletos en 5-10 años. *
Your answer
25. A latin-amerikai és a magyar civilizációs tartalmak milyen mértékben (esetleg milyen témakörök) esetében kapjanak helyet? / ¿Le parece que deberían incluirse más contenidos culturales relacionados con Hungría y Latinoamérica? (sugerencias para temas) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service