ขอเชิญเข้าร่วมโครงการติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ระหว่างวันที่ 11-12,18-19 และ 25 ก.ค.63 (เรียนผ่านระบบ Online Google Meet)
ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ระหว่างวันที่ 11-12,18-19, และ 25 กรกฏาคม 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.) เรียนผ่านระบบ Online Google Meet เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาเทคนิคการทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นได้ นั้น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 (หรือจนกว่าจะเต็ม) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 7897 ต่อ 0833 มือถือ 08 9225 6558

** อัตราค่าลงทะเบียน 990 บาท/ท่าน
** เรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกผู้สมัครควรเตรียมอุปกรณ์การเรียนดังนี้ Notebook หรือ มือถือ

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ)
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9
(สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร/ATM/Internet banking)

** ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี **

หากทำการโอนชำระค่าลงทะเบียนแล้วกรุณาส่งหลักฐาน
มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail: academic.cas@mfu.ac.th หรือ LINE ID:academic.mfu
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse