2.1 (ก่อน) ทดสอบเรียน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Access

อ่านโจทย์แล้วเลือกตามข้อเลยนะครับ..
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question