NTPS - Khảo Sát Công Nghệ Gia Đình Năm Học 2020-21
Vui lòng hoàn thành các thông tin dưới đây liên quan đến việc tiếp cận công nghệ của con em học sinh quý vị trong năm học tới. Quý vị có thể gửi phản hồi bổ sung cho con em học sinh khác của quý vị ở cuối bản khảo sát.
Trường Học của Học Sinh *
Cấp Lớp của Học Sinh *
Tên Học Sinh *
Họ Học Sinh *
Gia đình quý vị có truy cập internet tại nhà không? *
Con em học sinh của quý vị hiện đang có một điểm truy cập internet do học khu cấp không? *
Học sinh này có truy cập vào một máy tính kết nối internet ở nhà không? *
Con em học sinh của quý vị hiện đang có một chromebook do học khu cấp không? *
Đối với Học Sinh Tiểu Học – Con em học sinh của quý vị có cần một chromebook do học khu cấp để truy cập bài học trực tuyến tại nhà trong năm học này không? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of North Thurston Public Schools. Report Abuse