Dotazník k zjišťování potřeb konečných uživatelů sociálních a návazných služeb
Vážení občané,

do rukou se Vám dostává dotazník, jehož cílem je zjištění jednak kvality stávajících služeb pro občany v naši obci/našem městě, ale především zjištění Vašich aktuálních potřeb, postřehů a názorů v oblasti podpory péče o hendikepované, seniory, rodiny s dětmi, děti a mládež. Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění Vám zabere cca 5-7 minut. Dotazník vyplňte nejpozději do 31. 7. 2020.
Dotazník bude jedním z podkladů pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb (zde patří např. pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory apod.) a souvisejících aktivit (např. volnočasové aktivity pro seniory - kluby seniorů, volnočasové aktivity pro rodiny, děti a mládež - centra dětí a mládeže apod.), který pro nás zpracovává místní akční skupina MAS Jablunkovsko, Město Jablunkov a Sdružení obcí Jablunkovska.
Nabízíme Vám možnost, abyste se podělili o své názory, návrhy a připomínky na sociální služby a související aktivity ve Vaší obci a v blízkém okolí. Pomůžete nám tím naplánovat služby ve Vaší obci tak, aby lépe reagovaly na Vaše potřeby (zájmy).

Děkujeme! 😊
1. Pohlaví *
2. Věk *
3. Jaká je Vaše pozice? *
Required
4. V jaké obci/městě žijete? *
5. Je ve Vaší rodině někdo, kdo potřebuje pomoc mimo rodinu?
Clear selection
6. O jakou pomoc se jedná? (můžete zaškrtnout i více odpovědí). Pokud jste zvolili v předchozí otázce odpověď "NE", pokračujte k otázce č. 7.
7. Jaká pomoc bude podle Vás do budoucna ve Vaší obci/městě potřebná? (můžete zaškrtnout i více odpovědí)
8. Je ve Vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit (můžete zaškrtnout i více odpovědí)
9. Upřednostňujete pomoc formou sociální služby spíše v domácím prostředí nebo mimo domov?
Clear selection
10. Která z uvedených skupin by měla být ve Vaší obci/městě v centru pozornosti? (můžete zaškrtnout i více odpovědí)
11. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? (můžete zaškrtnout i více odpovědí)
12. Jaké aktivity na podporu dětí a mládeže byste v obci/městě uvítali?
13. Jaké aktivity na podporu rodin s dětmi byste v obci/městě uvítali?
14. Jaké aktivity na podporu seniorů byste v obci/městě uvítali?
15. Jaké aktivity na podporu sociálně slabých byste v obci/městě uvítali?
16. Jaké aktivity na podporu osob se zdravotním postižením byste v obci/městě uvítali?
17. Jaké aktivity na podporu pečující osoby byste v obci/městě uvítali?
18. Prostor pro Vaše další případné připomínky, náměty
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy