แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมาณสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข้ ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Email address *
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
Your answer
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ
Your answer
โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
Your answer
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service