Občianska iniciatíva „Kto pomôže?“

Vážená dobrovoľníčka, vážený dobrovoľník,

cieľom dotazníka je zistiť skutočný potenciál pomoci dobrovoľníckej siete vyše 1000 dobrovoľníkov. Prosíme Vás o jeho vyplnenie.

Vyplnený dotazník nie je právne záväzný. Budeme rešpektovať akúkoľvek zmenu vo Vašich možnostiach. Všetky informácie v dotazníku poskytneme tretím stranám iba na základe Vášho súhlasu.

Akékoľvek doplňujúce informácie z Vašej strany sú vítané. V prípade otázok sme Vám k dispozícii prostredníctvom nášho koordinátora Huga Glossa na emailovej adrese hugo@ktopomoze.sk alebo t. č. 0902 261 677.

Ďakujeme!