เอกสารแจ้งข้อมูลการเดินทาง
กรุณากรอกเอกสารฉบับนี้ในกรณีที่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวได้เดินทางไปหรือได้ผ่านแดนของประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้คนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น
Email address *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อ-นามสกุลของนักเรียน *
ระดับชั้น *
ชื่อ-นามสกุลผู้ที่เดินทาง *
ความสัมพันธ์กับนักเรียน *
ผู้เดินทางพักอาศัยอยู่กับนักเรียนหรือไม่ *
ท่านเดินทางไปที่ประเทศใด *
ท่านเดินทางผ่านหรือเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศใด *
วันที่เดินทางเข้าประเทศไทย *
MM
/
DD
/
YYYY
ผู้ปกครองที่ถูกพบเห็นว่าปกปิดข้อมูลการเดินทาง และไม่ปฏิบัติตามกฏของรัฐบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศไว้จะถูกลงโทษตามกฎหมาย *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of International Pioneers School. Report Abuse