Noorte ankeet, 13-26 a.
Lp. Tori valla Noor!

Palume Sul osaleda Tori valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Tori vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastamine jääb anonüümseks , ankeedis ei küsita Sinu nime.
Sinu arvamus on Tori valla jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.
Küsimused on esitatud 2019/2020 aasta kohta.

Andmeid kogutakse kuni 05,juunini 2020.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda sügisel 2020 Tori valla kodulehel.
Uuringu kontaktisik on noorsootöö nõunik Erika Nõmm erika.nomm@torivald.ee, telefon 5154 337
1. Kui palju Sa tead Tori vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest?
Ei ole üldse kursis
Tean natuke
Olen hästi kursis
Noortekeskuste tegevustest (Are, Suigu, Sauga, Sindi)
Huvitegevustest mida juhendab täiskasvanu (nt sport, kunst, muusika jne.)
Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste, osaluskogude (õpilas-, noortekogude jms) tegevusest
Noortelaagritest (nt koolide, huvikoolide, huviringide, noortekeskuste, klubide või noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
Õpilasmalevatest
Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, Noorte Tugila, tervisenõustamine ja sotsiaalnõustamine; abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel)
Noorteüritustest (nt. Tori valla noortepäev, Playback, Sindi Suvepäev jne.)
Clear selection
2. Tori vallas on noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või-ühingusse. nt skaudid, kodutütred, 4H, TORE jne. Palun nimeta 1 noorteorganisatsioon/noorteühing ning kirjelda, millega see organisatsioon tegeleb, kirjuta see reale Muu.
Clear selection
3. Kas Sinu arvates on Tori vallas piisavalt:
Jah
Ei, võiks rohkem olla
Ei oska öelda
Noortekeskusi
Huvitegevusi (huvikoole, spordiklubisid, huviringe ja treeningrühmi)
Noorteorganisatsioone, noorteühendusi, osaluskogusid (õpilasesindusi, noortekogusid jms)
Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
Võimalusi osaleda õpilasmalevas
Laste-/ noorteüritusi
Clear selection
4. Kas Sa osalesid sel õppeaastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
Clear selection
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid õppeaastal. Võid valida mitu vastuse varianti.
6. Kui Sa ei osalenud 2019/2020 õppeaastal Tori vallas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust miks sa seda ei teinud.
7. Kuidas oled rahul Tori valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskused, huvikoolid, spordiklubi, lahtiolekuaegadega? Kui sulle ei sobi ajad siis kirjuta reale Muu kohad, mille lahtiolekuajad sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
Clear selection
8. Kuidas oled rahul Tori valla noorsootöö tegevuskohtade (nt huvikool, avatud noortekeskus, rulapark, spordisaal jne) asukohaga? Kui sulle ei sobi asukohad siis kirjuta reale Muu kohad, mille asukoht sulle ei sobi ja põhjenda, miks.
Clear selection
9. Kuidas Sa hindad huviringide poolt pakutavaid vahendeid? Kui sinu arvates on vahendid halvad siis kirjuta reale Muu, miks nii arvad.
Clear selection
10. Millega Sa sooviksid vabal ajal tegeleda, kui Sul oleksid selleks kõik võimalused olemas? Nimeta kuni 3 tegevust.
11. Tori vallas on võimalik noortel saada nõustamist Noorte Tugila kaudu. Nõustamine on mõeldud neile noortele, kellel on mõni suurem mure, mida on üksi raske lahendada või kes ei ole ise info otsimise käigus kõigile oma küsimustele vastuseid leidnud.Palun märgi järgnevalt need teemad, milles Sa oled sel õppeaastal saanud Tori valla noorsootöötajalt, juhendajalt, õpetajalt, nõustajalt ja/või sotsiaaltöötajalt nõu. Võid valida mitu vastuse varianti!
12. Kui Sul oli vaja nõu, kas Sa teadsid, kuhu või kelle poole pöörduda?
Clear selection
13. Kuidas hindad noortele mõeldud nõustamisteenuse kättesaadavust (asukoht, tead, kust leida nõustaja vastuvõtuajad, kontaktandmed ning infot teenuste sisu kohta) Tori vallas? Kui arvad, et see on halb siis kirjuta põhjendus reale Muu.
Clear selection
14. Kuidas oled peamiselt nõustamist saanud? Võib valida 1 vastusevariandi!
Clear selection
15. Kui palju aitas nõustamisel saadud info või nõuanne Sind sobivate võimaluste otsimisel ja/või valikute tegemisel?
Clear selection
16. Kuidas hindad saadud nõustamist Tori vallas? Kui arvad, et see oli halb siis kirjuta põhjendus reale Muu.
Clear selection
17. Kuidas mõjutab Sinu perekonna rahaline seis Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
Clear selection
18. Kuidas hindad noorteinfo kättesaadavust?
Clear selection
19. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
20. Kas Sa oled selle õppeaasta jooksul osalenud mõne arvamuse kujundamise töös või vastanud küsitlusele, mis on puudutanud kodukohta ja noori? Kui oled siis kirjuta reale Muu, kus oled osalenud.
Clear selection
21. Kas Sinu arvates Tori vallas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel noorte huvide ja vajadustega?
Clear selection
22. Kas Sulle meeldib Tori vallas elada? Kui ei siis kirjuta põhjendus reale Muu.
Clear selection
23. Mis on Sinu põhitegevus?
Clear selection
24. Kui vana Sa oled?
25. Kas Sa oled ...
Clear selection
26. Millises Tori valla asulas Sa elad?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy