แบบฟอร์มการเขียนโครงการ/กิจกรรมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ชื่อโครงการ *
Your answer
สนอง ๑๑ นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ *
Required
สนองนโยบาย ปีงบ 2560 สพฐ. ข้อที่ *
Required
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ *
Required
สนองกลยุทธ์ สพม.28 ข้อที่ *
Required
สนองจุดเน้น สพม.28 ข้อที่ *
Required
สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษา ข้อที่ *
Required
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ข้อที่ *
Required
ลักษณะโครงการ *
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ *
Your answer
ผู้รับผิดชอบโครงการ *
Your answer
ระยะเวลาดำเนินการ *
Your answer
1. หลักการและเหตุผล *
Your answer
2. วัตถุประสงค์ *
Your answer
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ *
Your answer
3.2 เชิงคุณภาพ *
Your answer
4. สถานที่ดำเนินงาน *
Your answer
5. ระยะเวลาดำเนินงาน *
Your answer
6. วิธีดำเนินงาน *
Your answer
7. งบประมาณ *
Your answer
8. การประเมินผล *
Your answer
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ *
Your answer
ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ *
Your answer
ตำแหน่ง ผู้เสนอโครงการ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms