แบบแจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา ปีการศึกษา2563 แบบแจ้งความประสงค์นี้เป็นเพียงการ
แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ มัธยมศึกษาปีที่4 วันสมัครจริงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลังผู้สมัครเตรียมหลักฐานเเละส่งใบสมัครตามที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น
ระดับ ชั้น ม.1
• ห้องเรียนพิเศษ SMP(Science Mathematics Program ) จำนวน 1 ห้องเรียน
• ห้องเรียนพิเศษ MLP (Multiple Language Program) จำนวน 1 ห้องเรียน
• ห้องเรียนปกติ จำนวน 4 ห้องเรียน
ระดับชั้น ม.4
• ห้องเรียนแผนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน (ห้องเรียนกำเนิดพลังงาน)
• ห้องเรียนแผนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียน


โรงเรียนขนอมพิทยา ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา
ม.1 รับนักเรียนจำนวน 160 คน
ม.4 รับนักเรียนจำนวน 120 คน
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เพศ *
เขตพื้นที่บริการ *
ในเขตพื้นที่บริการ คือ อำเภอขนอม
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail
Your answer
จบการศึกษาจากโรงเรียน *
Your answer
สมัครเรียนชั้น *
แผนการเรียน *
เกรดเฉลี่ย *
สามารถใส่เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดได้
Your answer
ข้อมูลบิดา *
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ข้อมูลมารดา *
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ข้อมูลผู้ปกครอง *
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ความสัมพันธ์กับนักเรียน *
Your answer
ที่อยู่ผู้ปกครอง *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง *
Your answer
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy