Otwarta Scena Muzyczna w Parku Pszczelnik - formularz zgłoszenia
Wypełnienie niniejszego formularza jest jedyną formą zgłoszenia udziału zespołu lub solisty w bezpłatnym występie artystycznym w wybranym terminie i określonym wymiarze czasowym. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 3, 41-100 Siemianowice Śląskie.

Prezentacje zespołów i solistów na kręgu scenicznym w Parku Pszczelnik będą się odbywać w piątki: 3, 10, 24, i 31 sierpnia br. w godzinach 17.00 - 19.30 (organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych). Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 lipca br. Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane w zależności od ilości zgłoszeń na dany termin.
W prezentacjach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Otwartej Scenie Muzycznej na adres organizatora lub w dniu prezentacji w miejscu wydarzenia (załącznik do formularza). Zespoły muszą być zgłoszone przez osoby pełnoletnie. Wiek i tożsamość uczestników będzie weryfikowana za pomocą dokumentu ze zdjęciem okazanego organizatorowi przed występem.
Utwory prezentowane na otwartej scenie muzycznej muszą być utworami autorskimi (uczestnicy podpiszą stosowne oświadczenia przed występem).

Minimalny czas występu to 15 minut lub 3 utwory.
Maksymalny czas występu zostanie określony przez organizatora po weryfikacji zgłoszeń.

Organizator zapewnia podstawowe nagłośnienie w postaci:
- 3 odsłuchy,
- do 10 wyjść liniowych / instrumentalnych
- nagłośnienie perkusji,
- 3 mikrofony wokalowe,

Organizator nie zapewnia ochrony i nadzoru nad sprzętem muzycznym oraz wszelkimi rzeczami osobistymi pozostawionymi bez nadzoru właścicieli.

Email address *
Imię i nazwisko zgłaszającego *
Your answer
Telefon kontaktowy +48 xxx xxx xxx *
Your answer
Nazwa zespołu *
Your answer
W które dni możesz wziąć udział w koncercie ? (o terminie występu decyduje organizator) *
Required
Podaj czas występu *
Określ swoje instrumentarium *
Required
Ilość osób występujących na scenie *
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rzecznika Prasowego UM, Biuro Prasowe oraz Wydział Kultury i Sportu UM Siemianowice Śląskie w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w celu zgłoszenia chęci występu na bezpłatnej imprezie kulturalnej pn. Otwarta Scena Muzyczna Pszczelnika 2018" *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w zakresie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku utrwalonego podczas występu na Otwartej Scenie Muzycznej Pszczelnika na fotografiach oraz zapisach audio i wideo. *
Informacja
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, że:
• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10,
• Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82,
• Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w celu organizacji koncertu pn. Otwarta Scena Muzyczna
• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) przez GOOGLE LLC będący dostawcą formularzy online GOOGLE. W powyższym przypadku, Państwa dane osobowe są chronione na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w przypadku transferu danych do krajów takich, jak Stany Zjednoczone
• Posiada Pan/Pani prawo żądania:- dostępu do treści swoich danych, - ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
• Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
•Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do ewentualnego zaproszenia Pani/Pana do współpracy przy organizacji koncertu o który jest mowa powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zaproszenia do współpracy w zakresie organizacji występu Pan/Pani lub zespołu muzycznego, który Pan/ Pani reprezentuje Zebrane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania tj. 31 sierpnia 2018 roku.
• Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
• w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane elektronicznie do 31 sierpnia 2018 r. Po czym zostaną trwale usunięte z nośnika danych.
Zgoda na udział dziecka/Zgody uczestnika
Proszę pobrać (prawy klawisz myszy-> zapisz grafikę jako), wydrukować, wypełnić, a następnie zabrać w dniu występu wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service