Ankieta dla uczniów

Drogi uczniu - ankieta, którą wypełnisz ma na celu sprawdzenie stopnia realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie. Ankieta jest anonimowa. Przeczytaj uważnie pytania, zaznacz wybraną odpowiedź, proszę, aby Twoje odpowiedzi były szczere.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.    Zaznacz odpowiedzi, dla których uważasz, że uzyskujesz w szkole wiedzę na  dany temat: *
Required
2. Czy czujesz się bezpiecznie w szkole? *
3. Czy wychowawcy, nauczyciele zauważają problemy uczniów? *
4. Czy wiesz do kogo w szkole zwrócić się o pomoc, gdy masz kłopoty, trudności? *
5. Jeżeli tak, to do kogo najczęściej zwracasz się o pomoc? *
6. Czy w szkole są jasno określone zasady postępowania?   *
7. Czy przestrzegasz tych zasad? *
8. Czy Twoja klasa jest zgranym zespołem klasowym? *
9. Czy zdarza Ci się popadać w konflikty z innymi uczniami? *
10. Czy w klasie lub w szkole są osoby, które Ci dokuczają? *
11. Czy umiesz sobie radzić w sytuacjach stresujących, takich jak: negatywna ocena, ważny egzamin lub sprawdzian, problemy w klasie? *
12. Czy uważasz, ze jesteś pewny/pewna siebie? *
13. Czy na terenie szkoły zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? (Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu). *
rzadko
często
nie
Bójka
Wyzwiska
Wyśmiewanie
Zastraszanie
Cyberprzemoc
Inne
14. Jakiej innej formy przemocy doświadczyłeś?
*
15. Czy zdarzyło Ci się niszczyć mienie szkoły np. wyposażenie łazienki, sal lekcyjnych, sprzętu sportowego czy komputerowego? *
16. Czy w szkole zdobywasz wiedze na temat środków uzależniających? (Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu). *
tak
nie
Alkoholu
Narkotyków
Dopalaczy
Papierosów
E-papierosów
17. Czy spotkałeś/spotkałaś się w szkole z zachęcaniem do zażywania substancji uzależniających?  (Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu). *
tak
nie
Alkoholu
Narkotyków
Dopalaczy
Papierosów
E-papierosów
18.  Czy potrafisz odmówić, gdy namawiano Cię do zażywania substancji uzależniających? (Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu). *
tak
nie
Alkoholu
Narkotyków
Dopalaczy
Papierosów
E-papierosów
19.  Czy zażywałeś/zażywałaś kiedyś substancje uzależniające? (Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu). *
tak
nie
Alkoholu
Narkotyków
Dopalaczy
Papierosów
E-papierosów
20. Czy akceptujesz realizowany przez szkołę program wychowawczo-profilaktyczny? *

21. Czy działania wychowawcze szkoły wspomagają Twój rozwój (wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu):

*
tak
nie
Fizyczny
Psychiczny
Społeczny
Duchowy
22. Czy problemy omawiane na lekcjach wychowawczych są dla Ciebie interesujące? *
23. Jakie zagadnienia chciałbyś/chciałabyś, aby realizowane były na godzinach wychowawczych? *
24. Czy należy rozszerzyć tematykę zagadnień w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym ZSEG? *
25. Jeżeli tak, to o jaką? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy