ใบสมัคร Thailand Short Course 2019
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และนำส่งเอกสารประกอบการสมัคร
ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรนักศึกษา
2. ใบรับรองผลการการเรียน (transcript)
3. เรียงความภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “Why do I want to participate in Thailand Short Course 2019”
4. จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (recommendation letter )

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1i1pi0CyewGHXMEyeoGAweApFKpWC9xst?usp=sharing

Email address *
รหัสนักศึกษา *
Your answer
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ *
อายุ (ปี) *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย *
Your answer
Name and Last name in English *
Your answer
สาขาวิชา *
Your answer
สำนักวิชา *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Your answer
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ *
ขอบคุณค่ะ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน
นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ (พี่ตี้)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ
โทร 044-224145
e-mail hataikan@sut.ac.th
Facebook Cia Sut
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse - Terms of Service