Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 10.2 RPO WO 2014-2020 – konkurs dla Gminy Nysa

5 czerwca 2017 r.
godz. 12.00

Agencja Rozwoju Nysy, ul. Kościuszki 10.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z LPI w Nysie pod numerem telefonu: 77/ 448 25 86 lub adresem poczty elektronicznej: lpi.nysa@opolskie.pl. w celu ustalenia dogodnej formy konsultacji.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question